Kiler GYO bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Kiler GYO bağımsız denetim şirketini seçiyor! Kiler GYO bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Kiler GYO, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik'in bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve genel kurula sunulmasına karar verdi.Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi. 


Açıklama:

Şirketimizin 31.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin kararlarına uygun olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (A member firm of BAKER TILLY)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul onayına sunulmasına, karar verilmiştir.