Kilis'te yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu

Kilis'te yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yabancılara ait gayrimenkul verilerini güncelleme çalışmaları sonrasında Kilis'in yüzölçümünün 'binde 5''inden fazlasının yabancıların elinde olduğu anlaşıldı.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Bunun üzerine Genel Müdürlük satışları durdurdu. Ancak, satışların tümüyle yasaklanması için Bakanlar Kurulu kararının çıkması bekleniyor. Yetkililer, Kilis'te yabancıların elindeki gayrimenkul tutarının 50 milyon metre kareyi aştığını belirtiyor.

Bu kentte Suriyelilerin önemli ölçüde gayrimenkulü bulunuyor. Ancak Suriye uyrukluların Türkiye'de sahip oldukları taşınmazlar, Hatay'ın ilhak edildiği 1939 yılından önceki döneme dayanıyor. Söz konusu tarihten bu yana Suriye uyruklulara, Türkiye'de herhangi bir gayrimenkul satışı yapılmıyor. Suriyelilere ait gayrimenkuller üzerinde de maliklerin herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmuyor, taşınmazların

yönetimi Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

pus