25 / 09 / 2022

Kimler emlak vergisi ödemeyecek?

Kimler emlak vergisi ödemeyecek?

Emlak vergisinde ev sahibi birçok vatandaşımız "muafiyet" ve "indirim" konusunda haklı olarak bu yıl yeni bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. Bu vergiden muaf olanlar var tabii, geçen yıl olduğu gibi...Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya intifa hakkına sahip bulunanlardan aşağıdaki kişiler emlak vergisi ödemeyecek.

Gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, özürlüler...

Geliri olmadığı nasıl belgelenecek?

Mükellefler; belediyelerden edinecekleri Taahhüt Belgesi'ni ilgili belediyeye vermeleri halinde "sıfır bina vergisi oranı" hakkını kullanabilecekler. Ayrıca ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge almalarına gerek bulunmuyor. Mükelleflerin, indirimden yararlanabilmeleri için, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai faaliyet geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü gibi bir gelirinin olmaması gerekiyor. Bu arada; özürlülerin ise bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere belgelendirmeleri gerekiyor. Mükelleflerin, gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, bu değişikliği belediyeye bildirmeleri ise zorunlu. Gerçek dışı taahhütte bulunanlardan ya da değişikliği bildirmeyen mükelleflerden vergi, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınacak.
Cumhuriyet/Yahya Arıkan
Geri Dön