KİPTAŞ Maltepe 1. Etap'ta konut teslimleri başlıyor!

KİPTAŞ Maltepe 1. Etap'ta konut teslimleri başlıyor! KİPTAŞ Maltepe 1. Etap'ta konut teslimleri başlıyor!

KİPTAŞ tarafından üretilen Maltepe 1. Etap konutlarının inşaatı tamamlandı

KİPTAŞ Maltepe 1. Etap konutları 12 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Konutlar teslim programında yer alan tarihte ve inşaat mahallinde teslim edilecek. Teslim programında yer alan tarihte konutunu teslim almak için başvurmayan hak sahipleri geç teslim, temerrüt gibi iddialarda bulunamayacak ve konutun teslim programı dahilinde bir başka tarihte teslim edilmesini talep edemeyecek. Konutunu teslim programında belirtilen tarihte teslim almayan hak sahipleri, temerrüde düşmüş sayılacaklar. Ayrıca hak sahibinin konutunu teslim almasa bile, konutun satış vaadi sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde ortak giderlerine katılma zorunluluğu bulunuyor.

Konutlar; Konutun bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen "Konut Durum Tespit Teslim Formu" ile teslim edilecek. Müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricindeki eksiklikler ile teslim gününde gelmeyen ve temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutların içerisindeki eksik ve kusurların giderilmesinden şirket sorumlu olmayacak. Hak sahibi eksikliklerin giderilmesi için konutunu hazır bulundurmak zorunda.

KİPTAŞ, hak sahiplerinin en geç 30 Kasım 2009 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, kanuni ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hükümleri dahilindeki yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

Konutların doğalgazının hizmete girmesi için, teslim alınması safhasında Abonelik ve Sözleşme işlemlerinin makbuz suretleri Site Yönetimine teslim edilecek. Gaz açma süresi konutun teslimine müteakip üç ay olup, üç aydan sonra bedeli (yaklaşık 250 TL/daire) karşılığı yapılacaktır. Zamanında teslim alınmayan ve işlemi yapılmayan dairelerin gaz açılma sorumluluğu her şartta maliğe aittir.

Konut tesliminde ibraz edilmesi gereken belgeler:

1-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-Bankadan kredi kullanan üyelerin son ödeme dekontu

(taksitlerin ödenmemesi halinde daire teslimi yapılmayacaktır)

4- "Ortak Gider Avans" bedellerinin Site Yönetim hesabına yatırıldığına dair "Banka Dekontu (Denizbank Maslak Şubesi,Şube kodu: 2100 Hesap No: 3988589-351) ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir) NOT:Aidat ödemeleri 01 Kasım  2009 tarihi itibariyle başlayacaktır.

5-Konutu vekaleten alacaklar için noterce düzenlenmiş vekaletname,

6-İSKİ,İGDAŞ,AYEDAŞ abonelik sözleşmelerinin yapıldığına dair belge(Abonelikleri vekaleten yaptıracak üyelerimizin Abonelik bedellerini yatıracağı hesap numarası (Denizbank Başakşehir Şubesi Şube kodu:3490 Hesap No:2029834-379) (ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir)

TESLİM PROGRAMI:
12.10.2009 A-01 Blok        23.10.2009    A-05 Blok (1 ve 37 no'lu daire arası)    13.10.2009 A-13 Blok   24.10.2009     A-05 Blok (38ve 74 no'lu daire arası)
14.10.2009 A-02 Blok   26.10.2009     A-09 Blok (1 ve 37 no'lu daire arası)
15.10.2009 A-12 Blok   27.10.2009     A-09 Blok (38 ve 74 no'lu daire arası)
16.10.2009 A-03 Blok   28.10.2009     A-06 Blok (1 ve 25 no'lu daire arası)
17.10.2009 A-11 Blok   30.102009     A-06 Blok (26 ve 50 no'lu daire arası)
19.10.2009 A-04 Blok (1 ve 37 no'lu daire arası)
       31.10.2009   A-07 Blok (1 ve 44 no'lu daire arası) 20.10.2009 A-04 Blok (38 ve 74 no'lu daire arası) 02.11.2009   A-08 Blok (1 ve 25 no'lu daire arası) 21.10.2009 A-10 Blok (1 ve 37 no'lu daire arası) 03.11.2009    A-08 Blok (26 ve 50 no'lu daire arası) 22.10.2009 A-10 Blok (38 ve 74 no'lu daire arası) 

Konut Teslim Merkezi:  A-07 Blok Altı Site Yönetim Binası

İSKİ,İGDAŞ VE  AYEDAŞ ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR:

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-T.C. Kimlik Numarası

3-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi

4-İkametgah Belgesi

5-İSKİ Abonelik Bedeli ve  Sözleşme Bedeli (386 TL)

6-İGDAŞ Abonelik, Güvence ve  Sözleşme Bedeli (570 TL)

Bu bedel döviz kuruna göre İGDAŞ tarafından değiştirilebilir

7-AYEDAŞ Abonelik Bedeli ve  Sözleşme Bedeli (125 TL)

212 477 03 00

www.kiptas.com.tr