Kiptaş Maltepe 2. etap konutları teslim ediliyor!

Kiptaş Maltepe 2. etap konutları teslim ediliyor!Kiptaş Maltepe 2. etap Toplu Konut inşaatları tamamlandı. Kiptaş konutları 13 Aralık 2010 – 02 Şubat  2011  tarihleri arasında belirli bir teslim programı ile hak sahiplerine teslim edecek  


Kiptaş Maltepe 2. etap Toplu Konut inşaatları tamamlandı.  Kiptaş  konutları 13 Aralık 2010 – 02 Şubat  2011  tarihleri arasında belirli bir teslim programı ile hak sahiplerine teslim edecek. Konutlar; konutun bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecek.

Konut teslimlerinde gerekli olan belgeler:
1-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Bankadan kredi kullanan üyelerin son ödeme dekontu
(taksitlerin ödenmemesi halinde daire teslimi yapılmayacaktır)
4-EK-1’de belirtilen “Ortak Gider Avans” bedellerinin Site Yönetim hesabına yatırıldığına dair “Banka Dekontu (Denizbank Başakşehir Şubesi  Şube Kodu:3490  Hesap No:4767567-351  İban No:TR94 0013 4000 0047 6756 7000 01 ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir)
5-Konutu vekaleten alacaklar için (EK-2)’de yer alan örneğe uygun noterce düzenlenmiş vekaletname,
6-İSKİ,İGDAŞ,AYEDAŞ abonelik sözleşmelerinin yapıldığına dair belge(Abonelikleri vekaleten yaptıracak üyelerimizin Abonelik bedellerini yatıracağı hesap numarası (Denizbank Başakşehir Şubesi  Şube Kodu:3490  Hesap No:2029834-405  İban No:TR78 0013 4000 0020 2983 4000 60 (ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecek.)

Kiptaş Maltepe 2. etap konut teslim detayları için tıklayınızKiptaş Maltepe Konutları site yönetimi detayları için tıklayınız