Kira beyanı destek primi ödemeyi gerektirir mi

Kira beyanı destek primi ödemeyi gerektirir mi

Gayrimenkul-sermaye iradından dolayı destek primi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. şirket ortağı destek primi ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor  Soru: 4/b emeklisi, hiçbir vergi kaydı olmayan birinin, faal olmayan ve resen vergi terki yapılan limited şirketinin ticaret odasmda halen kaydmm silinmemiş olması durumunda emekli aylığından destek primi kesilebilir mi
2- Götürü gayrimenkul sermaye iradından dolayı emekli aylığından destek primi kesintisi olur mu • SIRAÇ C.
 
Cevap: 1) Limited şirketin adresinde bulunamadığı gerekçesiyle vergi kaydmm kapatılması, şirket ortağının destek primi ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Şirket ortağı ortaklıktan çıkmadığı, şirketin tasfiyesine veya iflasına karar verilmediği sürece destek primi ödemek zorunda.
2) Gayrimenkul-sermaye iradından dolayı destek primi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor
Posta/Ekrem Sarısu