Kira geliri olan da beyannameyi internetten verecek!

Kira geliri olan da beyannameyi internetten verecek!

Kira gelirlerinin vergilendirilmesine dair uygulamanın esasları belirlendi...


 

Resmi Gazete'de yer alan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, 2011 yılından başlamak üzere sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı önceden hazırlanmış kira beyanname sisteminin uygulanmasına başlanacak.   Otomatik hazırlanmış kira beyanname sisteminde kira gelirinin tespitinde, mükelleflere ilişkin banka, tapu, sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler esas alınacak.   Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi'ne girişler www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.   Mükellefler internet vergi dairesi şifrelerini kullanarak veya kendileri için hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak sisteme giriş yapabilecekler. İnternet vergi dairesi şifresi bulunmayan mükellefler ise herhangi bir vergi dairesine bizzat başvurarak kullanıcı adı, şifre ve parola alabilecekler.   Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler ve diğer bilgiler kullanılarak hazırlanan ve internet vergi dairesinde onaya sunulan beyannameler, mükellefler tarafından kontrol edilecek; eksiklik, hata veya yanlışlıkların bulunması halinde mükelleflerce düzeltilerek onaylanacak. Dünya