Kira ödemesi nasıl yapılır?

Kira ödemesi nasıl yapılır?

Kira gelirinin olması Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi mükellefiyetini doğuruyor. Kanunen belirlenen istisna bedelinin üstünde gelir elde eden kimseler kira gelir vergisi ödüyor. Peki, bunun için kira ödemesi nasıl yapılır?


Kira ödemesi nasıl yapılır?

Mal sahipleri, ev veya işyerinin kullanımını belli bir bedel karşılığında kiracıya bırakabiliyor. Yapılan kira anlaşmasına göre kiracı her ay kira bedelini ödemek ile mükellef oluyor.


Bu durum Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi mükellefiyetini doğuruyor. Kanunen belirlenen istisna bedelinin üstünde gelir elde eden kimseler kira gelir vergisi ödüyor. Peki, bunun için kira ödemesi nasıl yapılır?


Vergi kaçakçılığının önlenmesi ve kira gelirlerinin tespit edilebilmesi açısından kira ödemesinin banka aracılığı ile yapılması gerekiyor. Ancak kanunen belli bir sınırın altındaki kira bedelleri elden tahsil edilebiliyor.


Konu ile ilgili olarak 29 Temmuz 2008 tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri şu şekilde;


-Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,          


- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların


kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.


Bankaya yatırılması gereken kiraların eski usulde olduğu gibi, bankaya yatırılmayıp elden ödenmesi ceza kesilmesini gerektiriyor. 


Ev kirasını elden almanın cezası;

500 lira ve üstündeki konut kira bedeli ödemelerinin elden ödendiğinin tespiti halinde, mal sahibine 250 liradan az olmamak üzere kira bedelinin ‘yüzde 5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesiliyor. 


İşyeri kiralarının bankaya yatırılmayıp elden ödenmesi halinde ise hem kiracıya hem mal sahibine özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekiyor. Kesilecek cezanın en az tutarı, kiracının defter tutma durumuna göre, 250 lira ile 1000 lira arasında değişkenlik gösteriyor.
Kira artış davasını kim açar?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com