04 / 07 / 2022

Kira sözleşmesi bitmeden kiracı evden çıkabilir mi?

Kira sözleşmesi bitmeden kiracı evden çıkabilir mi?

Taşınmaz mal kiralamalarında imzalanan kira sözleşmesi ile kiracı kiraladığı taşınmazı süresi boyunca kullanma hakkına sahip oluyor. Genellikle senelik olarak yapılan kira sözleşmesi bitmeden kiracı evden çıkabilir mi?Kira sözleşmesi bitmeden kiracı evden çıkabilir mi?

Taşınmaz mal kiralamalarında imzalanan kira sözleşmesi ile kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmiş oluyor.


Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. Bu sözleşme ile taraflar bazı hak ve sorumluluklara da sahip olmuş oluyor.  Peki, kira sözleşmesi bitmeden kiracı evden çıkabilir mi?


Kiracılar kiraladıkları gayrimenkulden, süresi dolmadan ayrılabiliyor. Ancak bu durum mal sahibine kira kaybına neden olduğu için birtakım yaptırımları bulunuyor.


Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. 


Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. 


Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.


Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden indirmekle yükümlüdürKira sözleşmesinde hangi maddeler yazar?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com