Kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ihtarı!

Kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ihtarı! Kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ihtarı!

Kira hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince, açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona eriyor. Peki, kiracıya kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ihtarı gönderilebilir mi?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ihtarı!

Kira hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince, açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona eriyor.


Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşüyor. Buna göre kiralayanın sözleşme süresinin bitimine istinaden tahliye hakkı bulunmuyor.


Kiracı ile tahliye taahhütnamesi imzalanabiliyor. Taşınmaz malını kiraya veren kimseler, kiracısı ile tahliye taahhütnamesi anlaşması yapabiliyor. Kiracı çıkış taahhütnamesi ile kiracının evden çıkacağı kesin tarih belirlenmiş oluyor.


Ancak kiracı çıkış taahhütnamesinin imzalanabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Söz konusu kira çıkış taahhütnamesinin birinci seneden sonra hazırlanmış olması gerekiyor. Taahhütname kiranın ilk senesinde yapılamıyor. 


Kiracı taahhütnamesi örneği..

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI: 

...........................

TC KİMLİK NO: ...........................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI: ...........................

TCKİMLİK NO: ...........................


TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................TAHLİYE TARİHİ

......./........./......Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.TAAHHÜT TARİHİ:

......../......../......


TAAHHÜT EDEN: 

..............


İMZASI:

..............Kira sözleşmesi formu 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


pus