Kira yardımı başvurusu!

Kira yardımı başvurusu!Kira yardımı başvuruları, uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma; Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda başvuru Bakanlık Müdürlüğüne yapılıyor...


Kira yardımı başvurusu!

Kira yardımı başvuruları, uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma; Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Bakanlık Müdürlüğüne yapılır.


Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Yapılacak Kira Yardımları

Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,


Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.


Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.


Malikler İçin Kira Başvurusunda İstenen Belgeler

Tapu fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

(Tapu üzerinde bağımsız bölüm belli ise sadece tapu fotokopisi yeterlidir. )

(Tapu arsa paylı ise riskli binada oturduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait) veya çevre temizlik, emlak vergisi dekontu )

Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)

Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru formu (Riskli yapı EK-1) ve (Riskli alan EK-1)


Kiracılar İçin Kira Başvurusunda İstenen Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)

Riskli binada oturulduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalın nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait)

Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği

Başvuru formu (Riskli yapı EK-2) ve (Riskli alan EK-2)

                                                                      

İş Yeri Kiracıları İçin Kira Başvurusunda İstenen Belgeler 

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Riskli binada olduğuna dair vergi levhası

Tahliye edildiğini gösteren güncel vergi levhası

Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)

Başvuru formu (Riskli yapı EK-3) ve (Riskli alan EK-3) Riskli yapılarda kira yardımı!