29 / 11 / 2022

Kiracı ecrimisil öder mi?

Kiracı ecrimisil öder mi?

Kiracı, gerçek veya tüzel bir kimseden taşınmaz mal kiralayan ve kira bedelini belirlenen tarihte ödeyen kimseye deniyor. Peki, ecrimisil aynı zamanda kira mıdır? Kiracı ecrimisil öder mi? İşte yanıtı..Kiracı ecrimisil öder mi?

Kiracı, gerçek veya tüzel bir kimseden taşınmaz mal kiralayan ve kira bedelini belirlenen tarihte ödeyen kimseye deniyor. Kira bedeli de taşınmazın türüne göre piyasa koşullarında tarafların aralarında yaptığı anlaşmaya göre belirleniyor.


Ecrimisil ise; hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat olarak karşımıza çıkıyor. 


Peki, kiracı ecrimisil öder mi?


Ecrimisil ve kira birbirine karıştırılan iki terim olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, ecrimisil kira olmayıp, haksız işgal tazminatı oluyor ve geriye dönük olarak hesaplanıyor.


Ecrimisil ile kiranın farkı:

Kirada, kiracı ile kiraya veren hukuka uygun olarak, karşılıklı irade açıklamaları ile bir bedel karşılığında, taşınmazın kullanılmasıdır. Ecrimisil de ise hukuka uygun irade açıklaması yoktur. 


Suiniyetli zilyedin, başkasına ait olduğunu bildiği bir gayrimenkulu, malikin veya zilyedin rızası olmaksızın, sanki kendi malı imiş gibi kullanması, kiraya vermesi, kiraları toplaması halidir. 


Ecrimisil sözü hukukumuza Mecelleden aktarılarak kullanıla gelen, aslı işgal tazminatı olarak nitelenen zarar giderim halidir. 


Kiracılar DASK yaptırmak zorunda mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön