Kiracı erken tahliye ihtarnamesi 2017!

Kiracı erken tahliye ihtarnamesi 2017!

Borçlar Kanunu'na göre, gayrimenkul sahipleri belli durumlarda kiracısına ihtar gönderme hakkına sahip oluyor. İşte kiracı erken tahliye ihtarnamesi 2017 örneği..Kiracılık hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince, mal sahipleri belli durumlarda kiracısına ihtar gönderme hakkına sahip oluyor. 


Örneğin mal sahibinin konut ihtiyacı olması durumunda, konutun el değiştirmesi durumunda veya kiracının ödemesini düzenli yapmaması durumunda erken tahliye ihtarı gönderilebiliyor. 


Erken ihtar tahliyesinin belli sürelerde gönderilmesi gerekiyor. Aksi halde, ihtarname geçerli kabul edilmiyor. Mal sahibi haklıyken haksız duruma düşebiliyor.


Kanunen kiracı kira parasını ödememişse ve ev sahibi bu konu hakkında bir icra takibinde bulunmuşsa kiracıya ödenmeyen kira tutarının ödenmesi için 30 gün süre veriliyor.


Verilen bu süre içerisinde söz konusu miktar ödenmediyse, kiracıdan evin tahliye edilmesi isteniyor. Kiracı erken tahliye ihtarnamesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Kiracı erken tahliye ihtarnamesi örneği 2017


İHTAR EDEN           :....... 

VEKİLLERİ            :.......

KARŞI TARAF          :.......


KONU                 : 

.......  kira  bedeli ....... sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.


AÇIKLAMALAR          :

1-Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ....... tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ....... kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.


2-Her ayın 1 ile 5 arasında Bankaya yatırmanız gereken ....... .......  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 


3-....... ....... kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. 

 

İSTEM SONUCU         :

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ....... ....... kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

            

İHTAR EDEN VEKİLİ

.......


SAYIN NOTER   : 


Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim. 

 

İHTAR EDEN VEKİLİ

.......Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com