05 / 07 / 2022

Kiracılar dikkat! Ev sahibi hangi bilgilerinizi paylaşabilir?

Kiracılar dikkat! Ev sahibi hangi bilgilerinizi paylaşabilir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, apartman veya site yönetimi tarafından, kiracıya ait aidat borç bilgilerinin istek üzerine sahibiyle paylaşabileceği kararını aldı.Bir kiracı, konut sahibi tarafından kendisine gönderilen "aidatları eksik yatırdığına" ve "bazı aylarda da hiç ödeme yapmadığına" ilişkin mesaj üzerine kişisel verilerinin hukuka aykırı işlendiğine dikkat çekerek Kurula başvuruda bulundu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; kiracı başvurusunda, site yönetiminin aidat ödeme bilgilerinin konut sahibinin isteği kapsamında paylaşıldığını aktardığını, kendisine aydınlatma yapılmadığı gibi açık rızasının da alınmadığına vurgu yaptı. 

Kurul, yaptığı incelemelerin ardından herhangi bir ihlal olmadığını belirterek, başvuruyu reddetti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Kişisel Verilerin İşlenme Şartları" başlıklı 5. maddesinde kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası bulunmadan işlenemeyeceğine ilişkin hüküm olduğu dile getirilen kararda, aynı maddede açık rıza aranmadan kişisel verilerin işlenebileceği durumların da açıklandığı belirtildi. 

Kararda, kanunun 5/2-e maddesi uyarınca "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" halinde kişinin açık rızası olmadan kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğuna dikkat çekildi.

Kiracılar dikkat! Ev sahibi hangi bilgilerinizi paylaşabilir?

- "Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir"

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22. maddesinde "Kat malikinin, 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür…" hükmünün bulunduğunun altı çizilen kararda yer alan tespitler şu şekilde:

"Söz konusu hüküm uyarınca ev sahibi ile kiracının ortak giderler ve gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu dikkate alındığında, ev sahibinin, kiracısının oturduğu dairenin aidat gibi apartmanın ortak giderlerinden payına düşen kısımlarını ödeyip ödemediğinden haberdar olmasında gerek ev sahibi gerek site yönetiminin menfaati bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu veri işleme faaliyetinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinin 2 numaralı fıkrasının 'e' bendi kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir."

Kiracılar dikkat! Ev sahibi hangi bilgilerinizi paylaşabilir?

- "Paylaşım, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca gerçekleştirildi"

Başvuruda bulunanın kişisel verisi niteliğindeki aidat borç bilgilerinin veri sorumlusu site yönetimi tarafından konut sahibinin isteği üzerine paylaşıldığı, bunun da Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca yapıldığı belirtilen kararda, veri sorumlusu site yönetimi tarafından iletilen cevap metnindeki açıklamaların da başvurucunun iddialarını açıklayıcı nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, bu sebeplerle söz konusu şikayet hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak bir işlem olmadığ aktarıldı.

Mülk sahipleri ve kiracılar dikkat! Bunları unutmayın!