Kıran Yapı İnşaat Taahhüt Otomotiv ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kıran Yapı İnşaat Taahhüt Otomotiv ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kıran Yapı İnşaat Taahhüt Otomotiv ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Ünsal Kıran, Ünal Kıran ve Tohıd Abdıan ortaklığıyla 500 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Fatih'te kuruldu.


Kıran Yapı İnşaat Taahhüt Otomotiv ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Ünsal Kıran, Ünal Kıran ve Tohıd Abdıan ortaklığıyla 500 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Fatih'te kuruldu.


Kıran Yapı İnşaat Taahhüt Otomotiv ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A.İNŞAAT a.1 . Her türlü inşaat taahhüt işleri ; konut , işyeri, ticaret hane  inşaatlarınıyapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. a.2. Yurt içinde ve yurt dışında her tülü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil  konut , iş hanları , fabrikalar , yollar ,baraj ve göletler , park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler , tatilköyleri inşa etmek ve kiraya vermek a.3. Türkiye sınırları içinde veya yabancıülkelerde , resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf , açık arttırma , eksiltme , teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak hertürlü küçük ve büyük yapıların, her türlü inşaat işlerini anahtar teslimitaahhüt etmek a.4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları , kamu bütçeli daireler, mahalli idareler , belediyeler , yapı kooperatifleri , özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan, inşaat, elektrik, tesisat , yol , su , kanalizasyon, doğalgaz, alt yapı , üst yapı, dekorasyon , resto00rasyon işlerini yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve teslim etmek. a.5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak,yaptırmak , bunları satmak ve kiraya vermek a.6 Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleriyapmak a.7 Her türlü dekorasyon işleri , tamirat veboya işleri yapmak a.8 Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak a.9 Her Türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak a.10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya , parke ve cam cila , duvar kağıdı, halıfleks , asma tavan , karton piyer , fayans kalebodur , su ve elektrik tesisatı , çatı tadilat işleri yapmak a.11. Her türlü Bina, Büro , Tesis ve yapılar peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi , alanında mimarlık , mühendislik , teknik müşavirlik , hizmetleri olarak plan , proje , teknik hesaplar , danışmanlık , etüt , araştırma , tasarım , fizibiliteler yapmak. Bununla ilgili hizmet gurupları oluşturmak ve işletmek a.12 Durum ( hali hazır ), kadastro , yer altı maden ocakları , deniz gibi , tünel ve baraj , yol , su , kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritaların yapımı. Parselasyon planlarının yapımı, a.13. Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlerinin yapımı a. 14 Konusu ile ilgili her türlü dengeleme,hesaplama , yazım ve çizim işlerinin yapımı B. MADENCİLİK b.1. Yer altı ve Yer üstü maden ve tabi kaynaklarının mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletmesi , satın alınması ve kiraya verilmesi b.2. Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etme , işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. b.3. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer , taş , kireç , kil , kömür ocakları işletmeciliği yapmak b.4. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri , kil gurupları, diatomit , feldispot , kuars ve kuarsitler , talk , profilit  boroks , kalsit , ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması , çıkartılması , işlenmesi, alımı , satımı , ithalatı ve ihracatı gerçekleştirmek b.5. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar , mermer , granit , diahaz , travarten , oniks , bozalt gibi taşların aranması , çıkartılması , işlenmesi ,alımı , satımı , ithalatı ve ihracatını gerçekleştirmek. b.6 İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her tülü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar , opal , beril gurupları , zümrüt , elmas , yakut , sipinel , agat ve ağaç , agat tüm silis gurubu taşların aranması , çıkartılması , işlenmesi , b.7. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocakları açmak , işletmek. b.8 Kok kömürü , mangal kömürü , linyit kömürü alım satımı , ithalat ve ihracatını yapmak b.9 Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı , satımı , pazarlaması , ithalat ve ihracatını yapmak. C OTOMOTİV SEKTÖRÜ c.1. Her Türlü Motorlu taşıt ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak c.2. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarakotobüs,minibüs,midibüs,komyon,kamyonet,traktör,taksi,m otorsiklet,bisiklet, trayerler,ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara , hava, deniz taşıtlarının greyder , silindir v.b. ağır iş ve makinelerinin , yükleme , boşlatma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliliğini almak, ithalat ihracat , toptan ve perakende ticaretini yapmak c.3 Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri , jantların alım, satım, ithalat ve ihracatının yapmak c.4. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik mümessilliklerinialmak ve servislerini açmak , işletmek c.5 Oto galerileri açmak , işletmek veya işlettirmek.


Kıran Yapı İnşaat Taahhüt Otomotiv ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Fatih, Molla Ferani Mahallesi, Ali BabaTürbe Sokak, Onurhan 5