04 / 02 / 2023

Kiranın bir gün gecikmesi tahliye nedeni

Kiranın bir gün gecikmesi tahliye nedeni

Ankara'da kira sözleşmesinde ödemelerin aybaşında yapılacağına ilişkin özel düzenleme bulunan kiracı A.D, Mayıs kirasını ayın ilk günü yatırmadı.Yargıtay, kiracının bir günlük geç ödemesini bile 'haklı ihtar ve tahliye' nedeni saydı.

Ev sahibi K.T de, kiracısı A.D'ye noter kanalıyla ihtarname çekti. İhtarnameyi alan kiracı 12 Mayıs günü kirasını yatırdı. Haziran kirasını da ayın ilk gününde yatırmayan kiracıya ev sahibi ikinci kez ihtarname çekti. Kiracı, ikinci ihtarname üzerine 6 Haziran'da kirasını ödedi.

EV SAHİBİ DAVA AÇTI: Ev sahibi K.T. 'kira bedelinin iki kez gecikmeli yatırıldığını' gerekçe göstererek kiracısının evini tahliye etmesi için dava açtı. Mahkeme, ödemelerin her ayın birinde yapılacağına ilişkin açık ifade olmadığını gerekçe göstererek, tahliye davasını reddetti.

İHTARNAMELER HAKLI: Davacı ev sahibi bu kararı Yargıtay'da temyiz etti. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, sözleşmedeki 'ay başı' ifadesinin, 'her ayın biri' anlamına geldiğini belirterek, bu nedenle ihtarnamelerin 'haklı' olduğu sonucuna vardı. Yargıtay mahkemenin kararını bozdu ve kiracının tahliyesine karar verdi. Yargıtay'ın bu kararı bundan sonraki davalarda da örnek kobul edilecek. Böylece, kirasını 1 gün dahi geç ödeyen kiracı, kullandığı mülkü tasfiye etmek zorunda kalacak. (Hürriyet)
Geri Dön