27 / 05 / 2022

Kırlangıç Taahhüt Ve İnşaat Yapı Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kırlangıç Taahhüt Ve İnşaat Yapı Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kırlangıç Taahhüt Ve İnşaat Yapı Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi Hürmet Doğan tarafından 10 bin TL sermaye ile 23 Haziran 2015 tarihinde Şişli'de kuruldu.Kırlangıç Taahhüt Ve İnşaat Yapı Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi Hürmet Doğan tarafından 10 bin TL sermaye ile 23 Haziran 2015 tarihinde Şişli'de kuruldu.


Kırlangıç Taahhüt Ve İnşaat Yapı Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu;İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  j.  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı   o. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.  p. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.   DIŞ TİCARET Sanayi sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. Kağıt sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. Ambalaj sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. Kimya sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. Gıda sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. İnşaat sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. Mobilya sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. Sanayi sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. Elektrik ve Elektronik sektöründeki her türlü malın alımı,satımı, ithali, ihracı. Maden sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. Tekstil sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali,ihracı. Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği her türlü malın alımı,satımı, ithali, ihracı.  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Kırlangıç Taahhüt Ve İnşaat Yapı Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi adres; Şişli, Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. 8/20