Kızılay Eskişehir Bölge Kan Merkezi inşaatı ihalesi 10 Haziran'da!

Kızılay Eskişehir Bölge Kan Merkezi inşaatı ihalesi 10 Haziran'da! Kızılay Eskişehir Bölge Kan Merkezi inşaatı ihalesi 10 Haziran'da!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Kan Merkezi bina inşaatı işini ihaleye çıkardı. İhale teklifleri 9 Haziran 2016 tarihine kadar alınıyor...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


1 - Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) taşınmaz üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi bina inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 750,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09.06.2016 günü saat 10:30’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5-2. Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10.06.2016 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4669/1-1


pus