Kızılbük GYO'nun gayrimenkullerinin değeri ne kadar oldu?

Kızılbük GYO'nun gayrimenkullerinin değeri ne kadar oldu?

Kızılbük GYO'nun gayrimenkulleri, gayrimenkule dayalı projeleri ve gayrimenkullere dayalı hakları 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 2 milyar 267 milyon 958 bin 901 TL değerinde oldu.Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30 Mart 2021-30 Eylül 2021 faaliyet dönemine ait finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Kızılbük GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporunda; şirketin özkaynakları 2 milyar 308 milyon 713 bin 558 TL, toplam kaynakları 2 milyar 641 milyon 119 bin 587 TL olduğu belirtildi.

Şirketin gayrimenkulleri, gayrimenkule dayalı projeleri ve gayrimenkullere dayalı hakları 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 2 milyar 267 milyon 958 bin 901 TL oldu.

Kızılbük GYO nun gayrimenkullerinin değeri ne kadar oldu?

Kızılbük GYO'nun Sinpaş Kızılbük Wellness Resort projesinin finansal tamamlanma derecesi yüzde 18 oldu. 

Şeliştirilmekte olan ve inşaatı devam eden konut inşaat projeleri 30 Eylül itibariyle 50 milyon 514 bin 317 TL değerine sahip.

Kızılbük GYO nun gayrimenkullerinin değeri ne kadar oldu?

Kızılbük GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN:

Karar Tarihi: 01 Kasım 2021

Karar Sayısı: 21

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 01 Kasım 2021 tarih ve 21 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 30.03.2021-30.09.2021 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" ile ara dönem Faaliyet Raporunun incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Saygılarımızla, 

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın