Kızılcaşar'da icradan 1 milyon 701 bin 750 TL'ye satılık 2 arsa!

 Kızılcaşar'da icradan 1 milyon 701 bin 750 TL'ye satılık 2 arsa! Kızılcaşar'da icradan 1 milyon 701 bin 750 TL'ye satılık 2 arsa!

Ankara/Gölbaşı İcra Müdürlüğü; Kızılcaşar'da bulunan 2 arsayı satıyor. Arsalardan biri 750 bin liraya ve diğeri 951 bin 750 liraya satılıyor...ANKARA/GÖL BASI İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


2011/1106 Tal.

Satışına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adedi, özellikleri

Mah.-Köy Ada Parsel Miktarı Cinsi Borçlunun Hissesi Toplam Defleri Saati

Kızılcaşar 11Ö042 1 6000M2 Arsa Tam 750.000.00 TL 12.00-12.05

Kızılcaşar 110042 6 7614 M2 Arsa Tam 951.750.00 TL 12.10-12.15

Her iki taşınmazda boş arsa olup imar Durumları: 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Konut alanı olup, yapılaşma şartları Emsal= 0,15, Hmakş= 6,50 Min. Parsel büyüklüğü 1500 M2'dir.


1- Satış 28/09/2012 günü saat 12.00’den 12.15’e kadar Ankara/Gölbaşı Adliyesi İcra Müdürlüğü önünde yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmek kaydı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 08/10/2012 günü aynı yer ve saatte 2.artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında belirtilen süre sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si oranında nakit yada bu miktar kadar milli bankalardan birinin teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile olup alıcının isteği ve satış memurunun uygun görmesi halinde 10 (on) günü geçmemek kaydı ile uygun bir süre verilebilir, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini verilen süre içinde nakden ödenmesi zorunludur. Resmi, ihale pulu, Tapu harç ve masrafları. % (18) KDV, taşınmazın teslim masrafları alıcıya aittir.Tellaliye, Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur,

(İİK. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No.: 27 


İlanı detaylı görüntülemek için tıklayın