18 / 08 / 2022

Kızıltepe İlhan Makarna fabrika arsası 25.4 milyon TL'ye icradan satışta!

Kızıltepe İlhan Makarna fabrika arsası 25.4 milyon TL'ye icradan satışta!

Kızıltepe İcra Dairesi Müdürlüğü, Mardin ili Kızıltepe ilçesi Yukarıazıklı Mahallesi'nde yer alan  İlhan Un İrmik Makarna Gıda'nın fabrika arsası tamamı 25 milyon 363 bin 789 TL bedelle icradan satışa çıkardı...Kızıltepe İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Mardin ili Kızıltepe ilçesi Yukarıazıklı Mahallesi 133 ada 3 nolu parselin alanı tapuda 19 bin 216.40 metrekare olarak geçtiği, 3 nolu parselin vasfının arsa olarak ayrıldığı ve 3 nolu parselin tamamı 25 milyon 363 bin 789 TL bedelle icradan satışa çıkarıldı. 

Söz konusu alanda İlhan Un İrmik Makarna Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi yer alıyor. İcra ihalesi 13 Haziran 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak. 

Kızıltepe İlhan Makarna fabrika arsası 25.4 milyon TL ye icradan satışta!

İhale ilanı:
T.C. KIZILTEPE İCRA DAİRESİ
2018/479 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmazın Mardin ili Kızıltepe ilçesi Yukarıazıklı Mahallesi 133 ada 3 nolu parselin alanı tapuda 19216.40 m² olarak geçtiği, 3 nolu parselin vasfının arsa olarak ayrıldığı ve 3 nolu parselin tamamı İLHAN UN İRMİK MAKARNA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 1 katlı 89.25 m² yapı 1, 1 katlı 117.25 m² yapı 2, 2 katlı üretim binası halinde 5529.27 m², zemin+6 kat fabrika alanı 1631.28 m² alanlarına sahip taşınmazlar olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu Mardin ili, Kızıltepe ilçesi Yukarıazıklı Mahallesi 133 ada 3 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmaz üzerinde;
1 katlı yapı 1 alanı =89,25 m²,
1 katlı yapı 2 alanı =117,25 m²,
2 katlı üretim binası halinde 5529.27 m²,--- toplam 11058.54 m²
zemin+6 kat fabrika alanı 1631.28 m² ,---- toplam 11418,96 m²
olduğunu fen bilirkişisince tespit etmiştir.
Bahçe zeminin 4250.00 m²?si beton olduğu (ortalama beton kalınlığının 15 cm olduğu varsayılmıştır)
Parsel üzerinde toplam kapalı alan :22684,00 m² dir.
Zemin beton 4250,00m² x 0,15 m = 637,50 m3
SATIŞA KONU MAKİNE TESİSATININ TESPİTİ:
Borçluya ait fabrikadaki tespit edilen makine tesisatının ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre;
1-Posta elevatörü 8 Adet
2-Elek değişim sehpası 8 Adet
3-Kapalı sistem ön temizleme makinesi 10 Adet
4-150 Lik U tipi taşıma helezonu 8 Adet
5-Çöp silosu besleme elevatörü 8 Adet
6-Çöp Toplama silosu 8 Adet
7-Elek değişim sehpası 8 Adet
8-Kapalı sistem boylama makinesi 8 Adet
9-Silo besleme elevatörü 32 Adet
10-Ürün bekleme silosu ortaya döküşlü 32 Adet
11-Ürün bekleme silosu öne döküşlü 8 Adet
12-Silo altı taşıma bantı 8 Adet
13-Taş makinesi besleme elevatörü 8 Adet
14-Taş makinesi bunkeri bekleme haznesi 8 Adet
15-sarsak 8 Adet
16-Hız kontrollü taş ayırma makinesi 8 Adet
17- Taş makinesi aspiratörü 8 Adet
18-Hafif tane besleme elevatörü 8 Adet
19-Mega hafiftane bekleme bunkeri 8 Adet
20-Mega hafiftane sarsagı 8 Adet
21-Mega boy plc hafiftane ayırma makinesi 8 Adet
22-Mega boy hafiftane platform8 Adet
23-Geri dönüş bandı 8 Adet
24-Davlumbaz saspiratörü8 Adet
25-Silo besleme elevatörü 8 Adet
26-Çöp silosu 4 Adet
27- Pistomlu çatal klape 32 Adet
28-Ürün bekleme bunkeri 16 Adet
29-Silo altı taşıma bantı 8 Adet
30-Ayırma makinesi besleme elevatörü 16 Adet
31-Bekletme bunkeri 8 Adet
32-Kanallı ayırma makinesi 8 Adet
33-platform 16 Adet
34-Alt çıkış oluk ve borular 64 Adet
35-Vakum aspiratörü 8 Adet
36-kompresör 4 Adet
37-Kantar besleme elevatörü 8 Adet Adet
38-Kantar bantı 8 Adet
39-Otomatik sütunlu dikiş makinesi 4 Adet
40-Jet filtre 4 Adet
41-blower 4 Adet
42-Merkezi aspiratör 4 Adet
43-Dikey zelevatör 8 Adet
44- Tam otomatik dikey paketleme 8 Adet
45-Akış ve havalandırma boruları 8 Adet
46-Silo boşaltıcı (un) 2 Adet
47-Silo boşaltıcı(kepek) 2 Adet
48-Kepek silosu 4 Adet
49-Düz tapanlı çelik silo (22 çelik rink) 2 Adet
50-80 tonluk kantar 1 Adet
SATIŞA KONU FABRİKADAKİ ELEKTRİK TESİSATINA İLİŞKİN BİLGİLERİ;
1-36kV, 1250A, 12.5kADâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü 1
2-36kV,630A Dâhili Tip Sigorta Grubu Tk 1
3-Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m 12
4-50 mm2 NYY Kablo ve gömülmesi m 24
5- 2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik köşebent ve 5 metre şerit ve bunların gömülmesi 1
6- 2,5 m Uzunluğunda 22 mm Çapında 3 mm Bakır Kaplı Çelik Çubuk Toprak Elektrodu 2
7- 2000kVAGüç Trafosu 1
8- 35kV, 1x95s/16 mm2XLPE Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) m 240
9-35kV, 1x95s/16 mm2 YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı 3
10-Elektronik Kumanda Panosu 4
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:
Dosya İçinde Bulunan İmar Çapına Göre ; Değerleme konusu taşınmaz organize sanayi bölge müdürlüğü imar planı içinde kaldığı tespit edilmiştir.
İhaleye çıkarılan taşınmaza bilirkişi tarafından 25.363.789,11 TL olarak kıymet bedeli biçilmiş olup, ilgili değer üzerinden Mardin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ilgili taşınmaz üzerinde OSBK 'nun 15. maddesinin göz önünde bulundurularak, Mardin OSB müdürlüğünün 12/02/2019 tarih ve 2019/106 sayılı yazısı ekinde belirtilen; Katılımcı nitelikleri açısından satışın yönetmelik hükümlerindeki imalat gruplarına açık olduğu bildirilmiştir.
OSB uygulama yönetmeliği uyarınca OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler,
Kurulamayacak tesisler
MADDE 101 – (Değişik:RG-11/5/2018-30418)
(1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri, atık geri kazanım tesisleri ile her türlü çöp, tıbbi, toksit ve tehlikeli atıkların yakılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler, kurulamaz.
(2) Bu madde hükmünden;
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler ve ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,
b) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıkları ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler,müstesnadır.
(3) OSB; karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
Temel şartlar
MADDE 102 – (1) OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması gerektiği hususuve 4562 sayılı OSB bölgeleri kanunun 106. maddesi 2 fıkrasına göre taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunluluğu nedeni ile Mardin OSB Müdürlüğünün 12/02/2019tarih ve 2019/106 sayılı cevabi yazısı alınmış olup isteklikler dosyasından inceleyebilir.
Adresi : Mardin ili, Kızıltepe ilçesi Yukarıazıklı Köyü 133 ada 3 parsel
Yüzölçümü : 19.216,40 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Organize sanayi bölge müdürlüğü imar planı içinde kaldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 25.363.789,11 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler :1-02.04.2018 TARİH VE 3476 YEVMİYE NUMARALI KİRA ŞERHİ: 600.000,00-TL BEDEL KARŞILIĞINDA KİRA SÖZLEŞMESİ VARDIR (KIZILTEPE 3.NOTERLİĞİ’NİN 29.03.2018 TARİH VE 3999 SAYILI KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI DAHİLİNDE) (BAŞLAMA TARİHİ: 02.04.2018, SÜRE: 1 YIL) – LEHDAR: HACIHASANOĞULLARI TARIM GIDA NAKLİYAT İNŞAAT HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2- 09.05.2018 TARİH VE 4888 YEVMİYE NUMARALI KİRA ŞERHİ: KİRA ŞERHİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI – KİRA ŞERHİ YENİLENMİŞTİR. (SÜRE: 4 YIL, BEDEL: 1.600.000,00-TL) (BAŞLAMA TARİHİ: 09.05.2018, BİTİŞ TARİHİ: 09.05.2018) - LEHDAR: HACIHASANOĞULLARI TARIM GIDA NAKLİYAT İNŞAAT HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3- 25.10.2016 TARİH VE 11883 YEVMİYE NUMARALI İPOTEK ŞERHİ: ALACAKLI: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. – VERGİ NO: 9220034970, BORÇ MİKTARI: 30.000.000,00-TL, FAİZ: %39 DEĞİŞKEN, DERECE: 2, BORÇLU: İLHAN UN İRMİK MAKARNA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
1. Satış Günü : 13/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 10/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Kalemi Önü - Adliye Sarayı KIZILTEPE / MARDİN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/479 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/04/2019.