Kmf Grup Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kmf Grup Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Zeytinburnu'nda Khaled Farhan tarafından kuruldu.Kmf Grup Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Zeytinburnu'nda Khaled Farhan tarafından kuruldu.

Kmf Grup Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. E-TiCARET a. Internet ortamında elektronik ticaret(e-ticaret) veya elektronik tahsilat ve (e tahsilat) yapabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar veya online ödeme siteleri açar bunlar için gerekli yazılımları üretmek ve geliştirmek. Internet ortamında online bilgi alışverişi online ticaret veya online tahsilat yapılabilmesi için yazılım üretmek ve geliştirmek, internet ortamında elektronik ticaret (e-ticaret) ve elektronik tahsilat (e-tahsilat) yapılabilmesi için ar-ge çalışması yapmak, donanım hizmetleri, yer sağlayıcı hizmetler, internet hizmetleri,danışmanlık hizmetleri vermek, b. Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcı internet içerik sağlayıcı ve internet üzerinden elektronik posta adresi tesisi, internette web sitesi oluşturulmasına dair hizmetleri sunmak, tanımını, pazarlamasını ve satımını yapmak. Satılan hizmet ve ürünlere ilgili olarak internet son kullanıcısı da dahil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesmek, c. Internet ortamında veya diğer ortamlarda şahısların veya kurumların ihtiyaçları olan yazılımlarla ilgili ar-ge çalışması yapmak, bunlarla ilgili yazılım geliştirme hizmetleri,donanım hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve diğer hizmetleri vermek, d. Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere müşteri, müşteri toplulukları veya müşteri örgütlerine mensup müşteri topluluklarının veya müşteri örgütlerinin sosyal yardım sunma olanaklarını artıracak ve kolaylaştıracak her türlü sosyal hizmetleri, kurulacak kupon ve/veya kartlar veya başka her türlü sistem vasıtasıyla hizmete sunmak, e. Bilgi işlem ve veri hizmetleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı veri şebekeleri ile irtibatını sağlamak. Veri ve veri altyapısı hazırlamak, onarmak düzenleme işlem veya hizmetlerini sağlamak, satmak veya kiralamak ve internet üzerinden yayınlamak. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım, donanım destek ve danışmanlık hizmetleri vermek. f. Yürürlükteki tüm mevzuata riayet etmek şartıyla bilgi iletişim sistemlerine ilişkin her türlü teknolojik olanaklardan yararlanarak, dijital pazarlama, otomasyon ağlarını ve çağrı merkezlerini kuracak firmalar ile üçüncü kişi tüketicilere yönelik pazarlama platformlarını hazırlamak ve müşteri bilgilerini, yeni pazarlama teknikleri üretip en verimli şekilde kullanarak, firmalar ile entegrasyonu sağlamak, g. Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, satısını,pazarlamasını, kiralanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak, h. Bilgi ve verilerin üzerine kaydedilebildiği CD, CD-Rom, Disket veya benzeri teknik malzemelerin alımını, satımını, üretilmesini, dağıtılmasını, ithalatını ve ihracatını yapmak, ı. Teknolojik alanlarda yazılım geliştirmek, araştırmak, üretmek, bilgileri elektronik ortamda elde etmek, yaymak, dağıtmak, satmak, bu konularda üçüncü kişilere lisans vermek, SAĞLIK TURİZMİ Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, motel, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, sauna, yaz kış sporları için tesisler yapabilir, iktisap edebilir, işletebilir, işlettirebilir, bu tür tesisleri kiralayabilir, onarabilir, kiraya verebilir, sağlık turizmine yönelik hizmetlerde bulunabilir.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. TURİZM VE SEYAHAT ACENTALIĞI ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Kazlıçeşme Mah.Kennedy Cad. No:54g/5 Zeytinburnu