Koç Holding, elektrik üretiminde yeni yatırımlar planlıyor!

Koç Holding, elektrik üretiminde yeni yatırımlar planlıyor! Koç Holding, elektrik üretiminde yeni yatırımlar planlıyor!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, elektrik üretiminde yeni yatırımlar planladıklarını söyledi

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Konya'daki "Anadolu Buluşmaları"nda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, TÜPRAŞ'ın verimliliğini artırmaya ve dağıtım kanallarını genişletmeye yönelik yatırımlarına devam edeceklerini, elektrik üretiminde de yeni yatırımlar planladıklarını söyledi. 2009 yılının zor bir yıl olacağını öngörerek, bu doğrultuda tedbirlerini aldıklarını anlatan Koç, 2008 Haziran ayından itibaren şirketlere almaları gereken tasarruf tedbirlerini ve uymaları gereken asgari risk yönetim hedeflerini bildirdiklerinin altını çizdi. Bu önlemlerin yanı sıra son yıllarda izledikleri odaklanma stratejisinin de isabetli olduğunu yaşayarak gördüklerini ifade eden Koç, iştirak portföylerindeki gerekli değişiklikleri zamanında yaparak, topluluğun mali yapısını güçlendirdiklerini belirtti. Koç, "Böylece ekonomi tarihindeki en büyük daralma dönemlerinden birinde kârlılığımızı korumayı başarabildik" dedi.

Koç, Topluluk olarak, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önce gelen şirketlerinden biri olma hedefinde başarıyla ilerlediklerini belirterek, enerji alanında lider konumlarını derinleştireceklerini anlattı. Koç, "Tüpraş'ın verimliliğini artırmaya ve dağıtım kanallarını genişletmeye yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca elektrik üretiminde de yeni yatırımlar planlıyoruz" dedi.

Yeniden düşüş önlenmeli

Koç Holding CEO Bülent Bulgurlu ise 1930'lu yıllardan bu yana, dünyanın yaşadığı en kötü krizle bozulan dünya ekonomisindeki dengeleri yeniden kurma çabalarının işe yaramaya başladığını hatırlattı. Asya, Amerika ve Avrupa ekonomilerinin birlikte düzelmeye başladığını kaydeden Bulgurlu, ekonomik düşüşün ardından, senkronize sıçramanın, "şimdilik" ticareti geniş ölçüde desteklediğine işaret etti. Bulgurlu, "Bu doğrultuda, hükümetler, şirketler ve toplum olmak üzere hepimize düşen görev, küresel toparlanmanın tutunduğu bu sıçramayı devam ettirmek, yeniden düşüşü önlemektir" dedi.

Kapitalist sistemde köklü değişiklik gündemde

TÜRKİYE açısında da önem arz eden G-20 Zirvesi'nde dünyanın ekonomik meselelerinin sadece zenginler tarafından çözülemeyeceğinin, G-8'in ekonomik konularda yerini G-20'ye bıraktığı ortaya konduğunu hatırlatan Mustafa Koç, buradan çıkan sonuca göre, dünya ekonomisindeki toparlanmanın kuvvetlenmesi, enflasyonist risklerin azaltılması için gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere vereceği desteklerin önemli olduğunu ifade etti. Koç, "Bu durum, aynı zamanda küresel kapitalist sistemde köklü değişiklikler olacağının da bir göstergesi niteliğinde" dedi.

Türkiye ve dünya ekonomisinin yaşadığı büyük sarsıntının ardından gelinen noktayı, sel felaketlerinin ardından yaşananlara benzeten Koç şöyle devam etti: "Maalesef yaşanan her gelişme anlık tepkilere yol açıyor ve ardından gündem değişiyor. Krizle ilgili de aynı şeyleri söylemek mümkün. Yıkıcı etkileri olan geniş kapsamlı bir krizden sonra hepimiz, küresel çapta kalıcı önlemlerin gelmesini bekledik ama ne yazık ki şimdilik geçici düzeltme girişimleri ile yetinmek zorunda kaldık. Taşlar hâlâ yerine oturmadı."
Vatan

Krize karşı kalıcı tedbirler bekliyoruz 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yıkıcı etkileri olan krizden çıkış için kalıcı tedbirler beklediklerini belirterek, "Ama ne yazık ki şimdilik geçici düzeltme girişimleriyle yetinmek zorunda kaldık." dedi.

Koç Topluluğu tarafından düzenlenen 'Anadolu Buluşmaları'nın 16'ncısı, Konya'da gerçekleştirildi. Buluşmalar kapsamında organize edilen toplantıda Mustafa Koç, dünya ve Türkiye konjonktürü, topluluğun hedefleriyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye ve dünya ekonomisinin yaşadığı büyük sarsıntının ardından gelinen noktayı, son aylarda peş peşe yaşanan sel felaketlerinin ardından yaşananlara benzeten Koç, yaşanan her gelişmenin anlık tepkilere yol açtığını, ardından gündemin değiştiğini belirtti. Koç, her şey eskisi gibi devam ederken, kısır döngünün kırılamadığını kaydederek, şöyle konuştu: "Oysa insan, yıllardır tekrarlanan bu tür felaketlerden ders çıkarılmasını ve kalıcı önlemler alınmasını bekliyor. Küresel planda yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak da aynı şeyleri söylemek mümkün. Yıkıcı etkileri olan böylesine geniş kapsamlı bir krizden sonra hepimiz, küresel çapta bazı kalıcı önlemlerin gelmesini bekledik, ama ne yazık ki şimdilik geçici düzeltme girişimleri ile yetinmek zorunda kaldık." Üzerinde mutabık kalınmış kalıcı adımların henüz atılmadığına işaret eden Koç, "Yeni krizleri engelleyecek sistematik önlemlerin devreye sokulmasını hâlâ bekliyoruz. Toparlanma sırasında para ve maliye politikalarında hata yapmamak hayatidir. Dolayısıyla gelişmelerin seyrini izlerken ihtiyatı elden bırakmamalıyız." dedi.

Koç Topluluğu olarak, 2009 yılının zor bir yıl olacağını öngörerek, bu doğrultuda tedbirlerini aldıklarını anlatan Koç, 2008 Haziran ayından itibaren şirketlere almaları gereken tasarruf tedbirlerini ve uymaları gereken asgari risk yönetim hedeflerini bildirdiklerinin altını çizdi. Son yıllarda izledikleri odaklanma stratejisinin de isabetli olduğunu yaşayarak gördüklerini ifade eden Koç, iştirak portföylerindeki gerekli değişiklikleri zamanında yaparak, topluluğun mali yapısını güçlendirdiklerini belirtti. Koç, böylece ekonomi tarihindeki en büyük daralma dönemlerinden birinde kârlılıklarını korumayı başarabildiklerini kaydetti. Koç, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önce gelen şirketlerinden biri olma hedefinde başarıyla ilerlediklerini belirterek, şunları söyledi: "Gururla ifade etmek isterim ki, bugün dünyanın en büyük 172. şirketi konumundayız. Küresel boyutta bir şirket olmak ve küresel kriterlerde rekabet etmek zor ve emek isteyen bir yoldur. Bu yolda ilerlerken, standartlarımızla, hizmetlerimizle, ürünlerimizle ve iş yapış şeklimizle fark oluşturmaya ve değer katmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarda da kârlılık, verimlilik, şirket değeri artışı ve büyüme prensiplerine bağlı kalarak, odaklandığımız sektörlerde yurtiçi ve yurtdışındaki satın alma fırsatlarını takip edecek ve küresel bir oyuncu olma yönünde yeni adımlar atacağız."

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Bulgurlu ise topluluk olarak krizin etkilerini asgari düzeyde tutarak, güçlü mali sonuçlar elde ettiklerini, 2008 yılı cirosunu yüzde 19, faaliyet kârını yüzde 40 yükselttiklerini anlattı. 2008 yılında 2 milyar lira net kâr elde ettiklerini ifade eden Bulgurlu, "Bütün bunların neticesi olarak, ülke ölçeğinde, topluluğumuzun kombine cirosu, milli gelirin yüzde 9'una eşdeğerdir. Ülke toplam ihracatının yüzde 11'ini, vergi ödemelerinin yüzde 13'ünü gerçekleştiriyoruz." dedi. Bulgurlu, yürüttükleri stratejinin daha az sektörde, daha büyük yatırımlar yapma ve bu sektörlerde derinlik kazanarak, kârlılığı artırma imkânı verdiğinin altını çizerek, son 5 yılda 20 milyar liralık satın alma ve idame yatırımı yaptıklarını, kombine cironun 4 kattan fazla artarak, 82 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Bülent Bulgurlu, "Bazı şirketlerimizi kriz öncesinde varlık fiyatları zirvede iken sattık. Böylece krize, Koç Holding olarak 1 milyar dolarlık güçlü bir nakit pozisyonu ile girdik." diye konuştu.
Zaman

Koç'tan 5 yılda satın alma ve yatırımlara 20 milyar lira aktı
 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Konya'daki "Anadolu Buluşmaları"nda, Tüpraş'ın verimliliğini artırmak ve dağıtım kanallarını güçlendirmek için yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Koç, elektrik üretiminde de yeni yatırım planladıklarını bildirdi. Koç Holding CEO'su Bülent Bulgurlu, 5 yılda yatırım ve satın almalara 20 milyar lira harcadıklarını vurguladı.

KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Tüpraş'ın verimliliğini artırmaya ve dağıtım kanallarını genişletmeye yönelik yatırımlarına devam edeceklerini, elektrik üretiminde de yeni yatırımlar planladıklarını bildirdi. Konya'daki "Anadolu Buluşmaları" toplantısında konuşan Koç, Türkiye ve dünya ekonomisinin yaşadığı büyük sarsıntının ardından gelinen noktayı, son aylarda peş peşe yaşanan sel felaketlerinin ardından yaşananlara benzetti. Koç, yaşanan her gelişmenin anlık tepkilere yol açtığını, ardından  gündemin değiştiğini belirtti.

Geçici düzeltmeler oldu
Koç, her şey eskisi gibi devam ederken, kısır döngünün kırılamadığını kaydederek, şöyle devam etti: "Oysa insan, yıllardır tekrarlanan bu tür felaketlerden ders çıkarılmasını ve kalıcı önlemler alınmasını bekliyor. Küresel planda yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak da aynı şeyleri söylemek mümkün. Yıkıcı etkileri olan böylesine geniş kapsamlı bir krizden sonra hepimiz, küresel çapta bazı  kalıcı önlemlerin gelmesini bekledik, ama ne yazık ki şimdilik geçici düzeltme girişimleri ile yetinmek zorunda kaldık."
Sistematik önlem bekliyor
Küresel planda finansal yönetim ve regülasyonlar bağlamında, üzerinde  mutabık kalınmış kalıcı adımların henüz atılmadığına işaret eden Koç, "Yeni  krizleri engelleyecek sistematik önlemlerin
devreye sokulmasını hala bekliyoruz. Toparlanma sırasında para ve maliye politikalarında hata yapmamak hayatidir.  Dolayısıyla gelişmelerin seyrini izlerken ihtiyatı elden bırakmamalıyız" dedi. Koç Topluluğu olarak, 2009 yılının zor bir yıl olacağını öngörerek, bu  doğrultuda tedbirlerini aldıklarını anlatan Koç, 2008 Haziran ayından itibaren şirketlere almaları gereken tasarruf tedbirlerini ve uymaları gereken asgari risk  yönetim hedeflerini bildirdiklerinin altını çizdi.
Ciro 82 milyar lira
Koç Topluluğu olarak krizin etkilerini asgari düzeyde tutarak, güçlü mali sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Koç Holding CEO'su Bülent Bulgurlu ise, 2008 yılı cirosunu yüzde 19, faaliyet kârını yüzde 40 yükselttiklerini anlattı. 2008'de 2 milyar lira net kâr elde ettiklerini hatırlatan Bulgurlu, "Bütün bunların neticesi olarak, ülke ölçeğinde, topluluğumuzun kombine cirosu,  milli gelirin yüzde 9'una eşdeğerdir. Ülke toplam ihracatının yüzde 11'ini, vergi ödemelerinin yüzde 13'ünü gerçekleştiriyoruz" dedi. Bulgurlu, yürüttükleri stratejinin daha az sektörde, daha büyük  yatırımlar yapma ve bu sektörlerde derinlik kazanarak, karlılığı artırma olanağı verdiğinin altını çizerek, son 5 yılda 20 milyar liralık satın alma ve idame yatırımı yaptıklarını, kombine cironun 4 kattan fazla artarak, 82 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Orta vadeli program dış güveni tazelesin

KOÇ Holding CEO'su Bülent Bulgurlu, hükümetin açıkladığı orta vadeli programı şöyle değerlendirdi: "Pek çok ekonomik belirsizliği ortadan kaldırma potansiyeli taşıyan programın, yapısal reformları yeniden gündeme getirmesini bekliyoruz. Programın Türkiye'nin uluslararası piyasalarda güven tazelemesine yardımcı olmasını diliyoruz."

En büyük daralmada kârlılığı koruduk

MUSTAFA Koç, kriz dönemindeki stratejilerini şöyle anlattı:
2008 Eylül ayıyla birlikte, aldığımız tedbirlerin olumlu sonuçlarını gözlemeye başladık ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak yeni hedefler belirledik.
Bir yandan olası tehditlere karşı önlem alırken, bir yandan da sektörlerimizdeki  fırsatları yakından takip ederek, ne tür alternatifleri değerlendirebileceğimizi inceledik.
Böylece, krize hazır olduğumuz kadar, toparlanma döneminden de en iyi şekilde yararlanabilecek altyapı çalışmalarını da tamamladık.
İştirak  portföyümüzdeki değişiklikleri zamanında yaptık, mali yapımızı güçlendirdik. Böylece ekonomi tarihindeki en büyük daralma dönemlerinden birinde kârlılığımızı korumayı başarabildik.
Bugün dünyanın en büyük 172. şirketi konumundayız. Küresel boyutta bir şirket olmak ve küresel kriterlerde rekabet etmek zor ve emek isteyen bir yoldur.
Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarda da kârlılık, verimlilik, şirket değeri artışı ve büyüme prensiplerine bağlı kalarak, odaklandığımız sektörlerde yurt içi ve yurt dışındaki satın alma fırsatlarını takip edecek ve küresel bir oyuncu olma yönünde yeni adımlar atacağız.
Rekabetçi gücümüzü geliştirip performansımızı daha da artırmak için en önemli  stratejilerimizden biri olan teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Hürriyet

Koç: Toparlanma dönemine hazırız

Koç Topluluğu'nun Anadolu Buluşmaları'nın 16'ncısı Konya'da gerçekleşti. Topllantıda görüş ve değerlendirmelerini paylaşan Koç Holding Başkanı Mustafa V. Koç, 2009 yılının zor bir yıl olacağını öngörerek, bu doğrultuda tedbirlerini aldıklarını kaydetti. Koç, şöyle devam etti:

EN BÜYÜK 172. ŞİRKETİZ
"2008 Eylül ayıyla birlikte, aldığımız tedbirlerin olumlu sonuçlarını gözlemeye başladık ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak yeni hedefler belirledik. Bir yandan olası tehditlere karşı önlem alırken, bir yandan da sektörlerimizdeki fırsatları yakından takip ederek, ne tür alternatifleri değerlendirebileceğimizi inceledik. Böylece, krize hazır olduğumuz kadar, toparlanma döneminden de en iyi şekilde yararlanabilecek altyapı çalışmalarını da tamamladık.'' Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önce gelen şirketlerinden biri olma hedefinde başarıyla ilerlediklerini belirten Koç, "Gururla ifade etmek isterim ki, bugün dünyanın en büyük 172. şirketi konumundayız. Önümüzdeki dönemde odaklandığımız sektörlerde yurt içi ve dışındaki satın alma fırsatlarını takip edecek ve küresel bir oyuncu olma yönünde yeni adımlar atacağız'' dedi. Koç, Tüpraş'ta yatırımın süreceğini, elektrik üretiminde de yeni yatırım planladıklarını açıkladı.

İHTİYATLI OLALIM
Koç, dünya ekonomisinde ve finans sisteminde iyileşme belirtilerinin güçlendiğini ancak düzenlemelerde kalıcı adımlar atılmadığını belirterek, "Hata yapmamak hayatidir. İhtiyatı elden bırakmamalıyız" dedi.
Sabah

pus