Kocaeli'de 12.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kocaeli'de 12.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Kocaeli'de 12.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kocaeli İli Kartepe İlçesi Acısu Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 12 milyon 737 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Kocaeli İli Kartepe İlçesi Acısu Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan fabrika için  12 milyon 737 bin TL bedel isteniyor. 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Kocaeli İli Kartepe İlçesi Acısu Mahallesi 1488 Parsel sayılı taşınmaz arsa vasfında olup, tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Dosyada mevcut 14.07.2017 tarihli bilirkişi raporuna göre; Parsel üzerinde 4A yapı grubunda bodrumu bütün halde, zeminde 2 holden oluşan fabrika binası ve 3 katlı idari bina bulunmaktadır. Fabrika binasının bodrum katı 3.056,00 m2, 1.Hol 2.492,00 m2, 2.Hol 1.879,00 m2 kapalı alanlı olmak üzere toplam 7.364,00 m2 inşaat alanlıdır. Çelik konstüriksiyonlu, sac levha kaplamalı olarak inşa edilmiş olan fabrika binaları 9,50 m.yüksekliğinde, dış cephesi kompozit kaplamadır. Binalar 09.06.2011 tarih, 206 sayı ve 05.08.2011 tarih, 302 sayı ile tadilat ruhsatlı, 28.06.2013 tarih, 196 sayı ile iskanlıdır. Fabrika binasının zeminleri sertleştirilmiş beton kaplamadır. Metal işleme fabrikası olup, mülk sahibi firma tarfından kullanılmaktadır. Makinalar yerinde olmasına rağmen kıymet takdiri günü itibari ile faal değildir. Fabrika binası bakımlıdır. İdari bina, fabrika binasının bitişiğinde zemin, 2 normal katlı olmak üzere 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin ve 1 normal katın her katı 303,00 m2, 2 normal katı 391,00 m2 olmak üzere toplam 997,00 m2 alanlıdır. Zemin katta karşılama bölümü ve lobi alanı, diğer katlarda ofisler ve yönetici odaları vardır. Dış cephesi kompozit kaplamadır. Zeminleri seramik kaplama, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalı asma tavanlıdır. İdari bina bakımlıdır.

Kıymeti : 12.737.022,00 TL
1. Satış Günü : 31/10/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 26/11/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/96 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- Adresleri tapuda kayıtlı olmayan hissedarlar ile haciz ve ipotek alacaklılarına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı İİK.127.md.gereği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.28/08/2018