Konkordato talep eden inşaat şirketleri 8 kalem harç ödeyecek!

Konkordato talep eden inşaat şirketleri 8 kalem harç ödeyecek!

Konkordato başvurusu yapan inşaat şirketleri, bildirilen alacakları sayısının üç katı tutarında tebligat gideri haricinde konkordato komiserine 5 aylık 5 bin liralık ücret olmak üzere toplam 8 kalem için avans ödemesi yapacak.


Adalet Bakanlığı, Konkordato Gider Avans tarifelerini açıkladı. Bu durumda konkordato başvurusu yapan kişi, bildirilen alacakları sayısının üç katı tutarında tebligat gideri haricinde, konkordato komiserine 5 aylık 5 bin liralık ücret olmak üzere toplam 8 kalemde avans ödemesi yapacak.

Dünya'da yer alan habere göre; Resmi Gazete’de yayınlanan Adalet Bakanlığı tebliği kapsamında konkordato talep isteyenlerden avans niteliğinde alınacak ücretler şu şekilde:“Bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 700,00 Türk Lirası, Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti, bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı, mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 lira üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarı, diğer iş ve işlemler için 400 lira, iflasa tabi olanlar yönünden 18.000 bin lira iflas gideri”.

Konkordato ilanları hız mı kazandı?

Konkordato isteyen şirketlerin üçte ikisi inşaat sektöründen!