Konteyner ev ruhsatı dilekçesi!

Konteyner ev ruhsatı dilekçesi!

Arsa üzerine konteyner koymak isteyen kimseler, diğer inşaatlarda olduğu gibi belediyeden ruhsat almak zorunda oluyor. Konteyner ev ruhsatı almak için gerekli belgeler ve bir dilekçe ile belediyeye müracaat ediliyor...


Konteyner ev ruhsatı dilekçesi!

Arsa üzerine konteyner koymak isteyen kimseler, diğer inşaatlarda olduğu gibi belediyeden ruhsat almak zorunda oluyor. Konteyner ev ruhsatı almak için gerekli belgeler ve bir dilekçe ile belediyeye müracaat ediliyor.


Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıl olup; Bu sürede yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılıyor.


Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır.


Yapı ruhsatı almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat ediliyor. 


Dilekçeye, sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gerekli oluyor.


Konteyner ev ruhsatı dilekçesi örneği:


T.C

....... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 'NE

 

 

......... ilçesi,......................................... Cad/Sok.,..................noda, vetapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı

taşınmaza yeni inşaat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. 

 

 ....../......./20....

 

 

 Mal Sahibi 

 ADI-SOYADI

 T.C. Kimlik No: 

 (imza)


Eki: -Tapu örneği

 -(Vekil ise Vekaletname örneği)

 -Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, 

 firmanın açık ismi belirtilecektir. 


Adres:.................................

............................................

............................................

Telefon:..............................


Arsama konteyner koyabilir miyim?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com