Konut alanı nedir?

Konut alanı nedir? Konut alanı nedir?

Yerleşme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan konut alanı nedir? Yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...Konut alanı nedir?

Konut alanı, bir bölgede veya bir yerleşim alanında konut kullanımı için ayrılan ve planlaması yapılan alanları ifade ediyor. Konut alanı ile ilgili tanımlama ve detaylara Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yer veriliyor. Buna göre "Konut alanı nedir? diye soruyorsanız hemen yanıtlandıralım.


Konut alanı ile ilgili hükümler, yönetmeliğin 12. maddesinin 3. bendinde yer alıyor. Bu hükme göre "Konut alanı nedir?" sorusunun yanıtı aşağıda yer alıyor.


Konut alanı

Yerleşme ve gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Ancak, yol boyu ticaret bölgesi olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, muayenehane, lokanta, pastahane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetler verilebilir. 


Binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merpenleri ile ilişkilendirilmeyen konut dışı piyesler yapılabilir. Yol boyu ticaret bölgesi olarak teşekkül etmiş konut kullanımına ayrılan parsellerde müstakil olarak yüksek nitelikli konut (rezidans), yurt, kurs, anaokulu, özel eğitim tesisi, kreş, ticari katlı otopark, sosyal ve kültürel tesis gibi binalar yapılabiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com