06 / 07 / 2022

Konut alıp satacaklar tapuda bunlara dikkat!

Konut alıp satacaklar tapuda bunlara dikkat!

Konut alıp satarken tapuda dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunuyor. Peki tapuda nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...Tapu devir işlemleri yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Satış işlemleri sırasında bir sorunla karşılaşmamak için evrakların eksiksiz hazırlanması gerekiyor. 

Tapu işlemleri şahsi olarak veya noterden verilen vekaletname ile yetkili kılınan vekiller  aracılığıyla yapılabiliyor. Fakat tapu işlemlerinde dikkat edilmesi gerekilen birçok husus mevcut. 

Taraflar şartlarda anlaştıysa; tapuda yapılacak işlem tek gün sürecektir. Tapuda işlemlerin sorunsuz gerçekleştirilebilmesi için evrakların eksiksiz olarak hazırlanması gerekmekte. Peki o evraklar neler? 

Konut alıp satacaklar tapuda bunlara dikkat!

Tapu işlemleri için gerekli evraklar neler?

- Satıcının ve alıcının nüfus cüzdanları ya da yetkilendirilen vekil için vekaletnamenin aslı,
- Satıcıya ait 1 adet ve alıcıya ait 2 adet vesikalık fotoğraf,
- Konutun zorunlu deprem sigortası kaydı,
- Tapu çıkarıldı ise ilgili konutun tapu belgesi,
- Konutun bağlı bulunduğu belediyeden alınacak olan emlak rayiç bedeli.

Tapuda satıcıdan istenen belgeler

1- Tapu aslı veya fotokopisi
2- 1 Resim
3- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
4- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
5- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda alıcıdan istenen belgeler

1- 2 Resim
2- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
3- T.C. Kimlik Numarası
4- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Konut alıp satacaklar tapuda bunlara dikkat!

Tapu Başvuruları Nasıl Yapılır?

Yeni bir gayrimenkul alındığı zaman gayrimenkulün tapusunun alınması için ilk olarak Tapu Müdürlüğü'nden randevu alınması gerekmekte. Bu randevunun alınmaması halinde tapu işlemleri yapılmıyor. Tapu randevusu randevu.tkgm internet adresinden alınabiliyor. Bunun dışında ALO 181 Tapu ve Kadastro hattı aracılığıyla da randevu alınabiliyor. Randevu alındıktan sonra telefona SMS ile bilgiler iletiliyor. 

Konut alıp satacaklar tapuda bunlara dikkat!

Tapu harcını kim öder?

Ayrıca çeşitli gayrimenkul alım ve satım işlemleri sırasında tahsil edilen tapu harcını alıcı ve satıcı ödemek zorunda. Tapu harcı bedeli, aksine taraflar tarafından karar verilmediği sürece alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin yüzde 2’si oranında ödeniyor.

Hesaplama örneği

Evin değeri: 400 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 8 bin TL
Toplam ödenecek harç: 16 bin TL

Konut alıp satacaklar tapuda bunlara dikkat!

Tapu Gününden Önce Yapılması Gerekenler

1. Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı belirlenmeli

2. Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaplanmalı

3. Uygun banka araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı - (kredi kullanacaklar için)

4. Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvuru yapılmalı - (kredi kullanacaklar için)

5. Ödemenin nasıl yapılacağı kararlaştırılmalı, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli 

6. Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli 

7. Konutun bağlı olduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödemesi yapılmalı

8. Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı - (kredi kullanacaklar için)

9. Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuru yapılmalı

10. SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödenmeli

11. Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli - (kredi kullanacak kişiler için)

Konut alıp satacaklar tapuda bunlara dikkat!

Tapu Gününde Yapılması Gerekenler 

1. Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır bulunulmalı

2. Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit hazır olmalı

3. Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli

4. Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı

5. Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı  - (kredi kullanacaklar için)

Konut alıp satacaklar tapuda bunlara dikkat!

Tapu Gününden Sonra Yapılması Gerekenler 

1. Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara başvurulmalı

2. Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri gerçekleşt

3. İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı 

Konut alıp satacaklar tapuda bunlara dikkat!

Tapu işlemlerinde yaş sınırı var mı?

Tapuda yapılacak alım satımlarda tarafların 18 yaşından küçük ve 65 yaşını geçmemiş olmaması gerekmekte.

Tapuda yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor!

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com