15 / 08 / 2022

Konut her zaman için en iyi yatırım aracı!

Konut her zaman için en iyi yatırım aracı!

Satış Çözümleri kurucusu, Motto Turkey Yönetim Kurulu üyesi Soner Keleş, konut yatırımının orta ve uzun vadede diğer yatırım enstrümanlarına göre daha fazla kazandırdığını ve konutun en iyi yatırım aracı olarak kendisini kanıtladığını değerlendirdi.Satış Çözümleri kurucusu, Motto Turkey Yönetim Kurulu üyesi Soner Keleş, gayrimenkul yatırımının orta ve uzun vadede diğer yatırım enstrümanlarına göre daha fazla kazandırmaya devam ettiğini geçici olarak ertelenen talebin orta vadede biriktiğini ve konutun her zaman için en iyi yatırım aracı olarak kendisini kanıtladığını değerlendirdi.

Son 20 yılda ülkemizde gayrimenkul yatırımı yapmak diğer tüm finansal yatırım araçlarının önüne geçmeye devam ediyor. 2000-2001 bankacılık krizi sonrasındaki dönemde Türkiye genelinde ve özelikle büyük kentlerde konut arzı, talebi ve fiyatları hızlı bir artış sürecine girmiştir. Kentleşme, göç, nüfus ve hane halkı sayısının artışı, gelir artışı, konut kredisi faiz oranlarının düşmesi, konut tüketim alışkanlıklarının değişmesi, kentsel dönüşüm süreci ve konut üretimindeki yüksek üretici karı gibi konut arzını/talebini etkileyen unsurlar ve konut piyasasındaki diğer gelişmeler; ertelenmiş olan potansiyel talebin istikrarlı koşullarda ortaya çıkmasına neden olmuştur. Genellikle tasarruflarla veya banka kredileri gibi kaynaklarla finanse edilen konut yatırımları ve buna bağlı olarak oluşan gayrimenkul sektörü ülkemizde sosyal ve kültürel yapının yanı sıra finansal gelişmişliğinin de en önemli göstergelerinden birisi haline getirdi. Konut temelde barınma ihtiyacını karşılamasının yanı sıra yatırım enstrümanı olarakta her zaman değerini korumaktadır.

Konut her zaman için en iyi yatırım aracı!

Son yıllarda artan inşaat maliyetleri, azalan konut stokları, döviz ve konut kredisi faiz oranlarının yüksek seyretmesi yerli yatırımcıların gayrimenkul alım-satım işlemlerini geçici bir süre negatif yönde ve talebi olumsuz etkilemesine rağmen gayrimenkul sektörü uzun vadede hiçbir zaman cazibesini yitirmiyor. Konut talebi her zaman güçlüdür. Sadece dönemsel olarak konut alımı erteleniyor ve yatırım talebi birikiyor. Bu erteleme döneminin bitiminden itibaren ise hızlı bir ivme ile talep tekrar artıyor. Pandeminin etkisiyle dünya genelinde ekonomik konjonktürde yaşanan daralma ve ani değişimler gayrimenkul yatırımlarına olan talebi önemli ölçüde etkiledi. Gayrimenkul sektörü, 2021 ile birlikte güçlü bir toparlanma sürecine girmiş olmakla birlikte dengelerin halen tam olarak oturmamış olması nedeniyle müşteri talebi tarafında temkinli yaklaşım halen devam ediyor. Ancak talep koşullarındaki temkinli görünüme rağmen Türkiye’de dahil olmak üzere küresel konut fiyatlarındaki artış trendi hızla devam ediyor.

Konut her zaman için en iyi yatırım aracı!

TCMB tarafından açıklanan son verilere göre Eylül ayında konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 35,5; geçen aya göre ise yüzde 3,5 yükseldi. Konut fiyatları enflasyondan arındırıldığında fiyatlardaki net artış yüzde 15 e yaklaştı. Bu yıl içinde enflasyondan kaçan döviz veya mevduat yerine konuta yöneldiğinde daha karlı çıktı. Son dönemde konut almak, mevduat başta olmak üzere pek çok yatırım aracından büyük bir getiriye sahip olmaya başladı. TCMB’nin yayınladığı konut fiyat endeksinin baz yılı 2017’deki fiyatların 100 olduğu kabul ediliyor. Bu göre, Eylül 2021’de Türkiye genelinde konut fiyatları 198,8 oldu. Son 4 yılda konut almak için ödenecek olan bedel iki katına çıktı. Konut yatırımları hisse senedi, tahvil ve döviz gibi getirisi üzerinde kontrol imkânı daha az olan yatırım araçlarına göre daha fazla esneklik ve kontrol imkanı sağlıyor. Özellikle konut yatırımlarında evin değerini arttırmak ve kiraya vererek düzenli nakit akışı sağlamak mümkün. Diğer taraftan maddi duran bir varlık olarak konutun enflasyona karşı değer artış getirisi orta ve uzun vade daha fazla gerçekleşiyor.

Faiz indirimi konut sektörünü nasıl etkileyecek?

Gayrimenkulde yabancı yatırımcı ilgisi tam gaz!