Konut kira gelirlerinin vergi beyanı

Konut kira gelirlerinin vergi beyanı

Yaklaşık 400 bin kişi konut kira geliri elde ettiği için bu gelirlerinin vergilendirilmesi geniş bir kesimi yakından ilgilendirmektedir. Kira beyanında nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları öğrenmek için tıklayın!Aşağıda bu gelirlerin beyanı ve istisna uygulaması ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1.Konut Kira Gelirlerinin Beyanı

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olmayanlar bir takvim yılı içinde elde ettikleri kira gelirlerinden istisna tutarını aşan kısmı vergi dairesine beyanname ile bildirirler.

Sahibi bulundukları gayrimenkulleri konut olarak kiraya verenlerin (yazlık evlerini kiraya verenler de dahil) elde ettikleri kira tutarı istisna tutarını aşmadığı sürece, bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyeceklerdir (GVK Md. 21).

Emekli aylığı alanlar, kira gelirlerini beyan ederken, emekli aylığı gelirlerini beyannameye dahil etmezler.

2.Konut Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı

2006 yılında elde edilen konut kira gelirleri için belirlenen yıllık istisna tutarı 2 bin 200 YTL'yi, 2007 yılında bu tutar 2 bin 300 YTL'dir (GVK Md. 21). 2006 yılında tahsil edilen konut kira gelirinin yıllık tutarının 2 bin 200 YTL'yi aşması halinde, bu tutar düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden götürü veya gerçek gider indirilerek, gelir vergisi ödenecek.

3.Konut Kiralarıyla İlgili İstisnanın Nasıl Uygulanacağı

a) Bir takvim yılı içinde tahsil edilen brüt kira gelirinden, kira gelirinin elde edildiği yıl için belirlenen (2006 yılı için 2 bin 200 YTL, 2007 yılı için 2 bin 300 YTL) istisna düşülecek.

b) Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmişse, istisna, kira gelirlerinin toplamından indirilir. Başka bir anlatımla, kira geliri elde edilen her konut için ayrı ayrı istisna uygulanmaz.

c) Bir konuta birden fazla kişinin örneğin karı-kocanın ortak olması halinde, herkesin payına düşen kira gelirine ayrı ayrı istisna uygulanır.

Ayrıca, istisnadan yararlanabilmek için kira gelirinin tam ve eksiksiz beyan edilmesi gerekiyor.

4.İstisnadan Yararlanamayacak Olanlar

a) Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanların (yani konfeksiyonlar, bakkal, kitapçı, tamirci, mobilyacı, yedek parçacı, nakliyeci, avukat, doktor gibi kişilerin) konut kira gelirlerinin olması halinde, istisnasından yararlanamazlar (GVK Md. 21/2).

b) Konut dışındaki gayrimenkullerin örneğin dükkanların kira gelirleri, belirtilen istisnadan yararlanamaz.

c) Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez ya da eksik beyan edilirse, istisnadan yararlanılamaz (GVK Md. 21).

Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamelerde yer almayan konut kira gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler, kiranın elde edildiği yıl için tespit edilen istisnadan yararlanabileceklerdir.

ŞÜKRÜ KIZILOT/HÜRRİYET