Konut kredisi ödemesi gecikirse ne olur?

Konut kredisi ödemesi gecikirse ne olur? Konut kredisi ödemesi gecikirse ne olur?

Düzenli aylık geliri bulunan ve kredi koşullarına uygun bir ev bulan herkes, konut kredisi kullanarak ev sahibi olabiliyor. Peki, kredi geri ödemelerinde gecikme yaşanması durumunda ne olur? Konut kredisi ödemesi gecikirse ne olur?Konut kredisi ödemesi gecikirse ne olur?

Günümüzde, ev sahibi olmak konut kredisi ile daha kolay bir hale geliyor. Düzenli aylık geliri bulunan ve kredi koşullarına uygun bir ev bulan herkes, konut kredisi kullanabiliyor.


Konut kredisi kullanarak ev sahibi olma sevincinin bitmemesi adına, kredi ödeme planının bütçeyi sarmayacak nitelikte olması gerekiyor. Örneğin aylık kredi ödemelerinin en fazla gelirin yarısı kadar olması, kişinin ödemelerde gecikme yaşamasını engelleyebiliyor. Peki, konut kredisi ödemesi gecikirse ne olur?


Konut kredisi ödeme gecikmesi durumunda tüketicinin haklarına ilişkin esaslar 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüketici Kanunu kapsamında yer veriliyor.


Kanunen tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. 


Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.


Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.


Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içinde tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla yükümlüdür. 


Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olan kişi veya kurumlara kıymet takdiri yaptırır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce tüketiciye bildirilir. 


Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirir. Konutun satışından elde edilen bedelin, kalan borcu aşması hâlinde aşan kısım tüketiciye derhâl ödenir. Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 33 üncü maddesi uygulanmaz.


Konutun satışının bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilmesi ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olması hâlinde zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar konutu tahliye etmekle yükümlüdür.

 

Konutun tahliye edilmemesi hâlinde konut sahibi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurabilir.


Asgari ücretle konut kredisi alabilir miyim?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com