13 / 08 / 2022

Konut mağdurları Bakırköy Adliyesi önünde haklarını arıyor!

Konut mağdurları Bakırköy Adliyesi önünde haklarını arıyor!

Konut alma hayaliyle alın teri dökerek biriktirdikleri paraları firmalara kaptıran konut mağdurları bugün Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. İşte mağdurların yaptığı o açıklama...Konut alma hayaliyle alın teri dökerek biriktirdikleri paraları firmalara kaptıran konut mağdurları bugün Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı Özlem Hanelçi'nin öncülüğünde toplanan mağdurlar, konut alıp mağdur olmuş herkesin, haklarına biran önce kavuşabilmesi için devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini talep etti. 

Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı Özlem Hanelçi'nin basın açıklaması şu şekilde: 

Sn Basın mensupları Sn milletvekillerimiz Aziz Türk Milleti

Anayasamıza göre Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.  Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Anayasanın  172. Maddesinde ise  Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.denilmektedir. Konut Dolandırıcılığı yapılarak mağdurlardan  toplanan  paralar şirketlerden kaçırılarak kara para aklama suçu işlenmiştir. 

MASAK'ın görev ve yetkileri arasında aklama veya terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek, yapılan analiz, araştırma ve inceleme sonucunda aklama ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak, olmasına rağmen dolandırıcılık ile elde edilen gelirin kaçırılması sonucunda oluşan kara para aklama suçu ile ilgili savcılıklara MASAK tarafından inceleme ve araştırma yapılarak suç ihbarında bulunulmamaktadır.

MASAK kurumuna, konut dolandırıcılığı ile  ilgili dosyaları iletmemize rağmen ,halen sonuç alınmamıştır.Halbuki ,resen araştırma yetkisi olan kurumlara, hukukumuza  göre   İHBAR yapmaya dahi gerek yoktur. Devletin, vatandaşın hak ve hürriyetlerini koruyucu ,tedbirleri alması ile ilgili, Anayasamızda açık hükümler bulunmasına rağmen, Esenyurt'ta 30 bin İstanbul'da 100 bin ülkemiz genelinde 300 bin kişi konut alırken çeşitli şekillerde dolandırılmıştır. İçişleri bakanımız Sn Süleyman Soylu "Nerede bu devlet dedirtmedik  vatandaşımızın zor zamanında yanında olduk" dedi. Konut alırken dolandırılan vatandaşlar "Nerde bu devlet" diyoruz.

Sorunumuzu anlattığımız Devlet büyüklerimiz bize hukuka gidin hukuka dedi. Yıllardır Adliye kapılarını aşındırıyoruz. Dolandırıcıya , dolandırıcı dediğimiz için, dolandırıcının yaptığı şikayetle biz yargılanıyoruz!
Dolandırıcılar hakkında yapılan ,yüzlerce şikayete rağmen, dolandırıcılar yargılanmıyor ,yada eksik davalar açılması nedeniyle, dolandırıcılar hüküm giyse de kimse haklarına ulaşamıyor.

Konut mağdurları Bakırköy Adliyesi önünde haklarını arıyor!

Konut dolandırıcılığı tüm devlet kurumlarınca bilinmesine ,TBMM sinde konu ile ilgili komisyon raporu hazırlanıp Bakanlıklara gönderilmesine rağmen, kurumlar harekete geçmiyor. Sn Bakanlarımız sadece bakıyor. Ama sorunu çözmek için hiçbir adım atılmıyor. Dolandırıcılık kamu düzenine aykırı haksız bir fiildir.

Tüketici mahkemelerinde açılan  davalarda ,mağduriyetimizin ,kamu düzenine aykırı fiiller nedeniyle oluşturulduğu,  çok açık şekilde belli olmasına rağmen, mahkemeler resen araştırma yetkisini kullanmayarak gerçeğe aykırı bilirkişi raporları ile hak kaybı oluşturacak kararlar vermektedir.

Cimer üzerinden devletimizin kurumlarına yıllardır yapmış olduğumuz müracaatlara ,yargıya tavsiye telkinde bulunamayız şeklinde cevaplar verilmektedir. Vatandaş olarak, kimseden yargıya tavsiye yada telkinde bulunulması  talebiz asla olmamıştır. Bizim talebimiz basın açıklamamızın başında okumuş olduğumuz anayasa maddeleri ve kanunların, usulüne uygun şekilde kurumlar tarafından işletilmesidir.

Basın açıklamamızı Adalet Bakanımız Sn Abdülhamid Gül beyfendinin bir sözü ile bitirmek istiyorum
Bir binayı Adliye yapan şey ,girişte asılı tabela değil ,o binanın içinde adalet duygusunun ,temiz,keskin,hızlı şekilde karşılık bulmasıdır. Bir kişiyi yargı mensubu yapan ise sırtındaki cübbesi değil ,elindeki hassas adalet terazisidir.

Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu olarak ülkemizde konut alıp mağdur olmuş herkesin, haklarına biran önce kavuşabilmesi için devlet kurumlarımızın, Anayasa ve Kanunlardan kaynaklı görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini saygılarımızla arz ve talep ediyoruz. 
 

Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu
Başkan : Özlem Hanelçi

Neler olmuştu? 


Açıklanan resmi rakamlara göre, konut satışında, en çok satış gerçekleştirilen bölge durumunda olan Esenyurt, konut mağduriyetinde en ön sırada yer alıyor. Hayallerindeki eve kavuşma hayali kurarken mağdur olan vatandaşlar yüzlerce vatandaşın hakları için komisyon kurulmasını talep etmişti. 

2011 yılında inşaat çalışmalarına başlanan ve 4 bin vatandaşın etkilendiği Yeşil GYO Innovia 4 projesi mağduru Özlem Hanelçi'nin düzenlediği organizasyonla TBMM'ye giden konut mağdurları, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Emine Gülizar Emecan ve  İzmir  Milletvekili Özcan Purçu'ya yaşadıkları sıkıntıları anlatmıştı.

Sayıları 100 bini aşan mağdurların konut satın aldığı firmalar ve projeler şu şekilde; Samsun Tower, Bulut İnşaat, Yeşil İnşaat, Osmanlı İnşaat,  Makromtek, Fi-Side, Ukra İnşaat, Caprice Gold, Garanti Koza, Dumankaya Modern, Has İnşaat, Yaşam Merkezi, Acunkent ve Tac Mahal.

Konut mağdurları bir kez daha TBMM gündeminde!

Ceren YÖRÜK/Emlakkulisi.com