14 / 08 / 2022

Konut mağdurları yeniden meclis gündeminde!

Konut mağdurları yeniden meclis gündeminde!

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, konut mağdurlarının yaşadığı sorunları meclis gündemine taşıdı. Mustafa Yeneroğlu, konuyla ilgili soru önergesi verdi.Ev sahibi olma hayaliyle birikimlerini firmalara kaptıran konut mağdurları geçtiğimiz pazartesi günü Bakırköy Adliyesi önünde bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.  

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yapılan eylemin ardından gerekli denetimlerin yapılmaması sonucu ülke genelinde tamamlanamayan, yapı kullanım izni alınamayan inşaat firmalarına ilişkin soru önergesi verdi. 

Konut mağdurları yeniden meclis gündeminde!

Mustafa Yeneroğlu, sorularının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanmasını talep etti. Yeneroğlu, "Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim" diye konuştu. Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"İnşaat sektörünün ülkemizde plansız bir şekilde büyümesi üzerine, irili ufaklı birçok müteahhit firma faaliyet gösteriyor. Bu inşaat firmaları üzerinde gerekli denetimler yapılmadığı için standart yakalanamamış, bunun neticesinde ülke genelinde tamamlanamayan veya yapı kullanım izni alınamayan inşaatlar nedeniyle çok fazla mağduriyet oluşmuştur. Yaklaşık olarak 300.000 yerli ve yabancı tüketici veya arsa sahibi, müteahhit firmaların uygulamış olduğu farklı yöntemlerle mağdur edilmiştir.

İnşaat sektörünün ülkemizde plansız bir şekilde büyümesi üzerine, irili ufaklı birçok müteahhit firma faaliyet gösteriyor. Bu inşaat firmaları üzerinde gerekli denetimler yapılmadığı için standart yakalanamamış, bunun neticesinde ülke genelinde tamamlanamayan veya yapı kullanım izni alınamayan inşaatlar nedeniyle çok fazla mağduriyet oluşmuştur. Yaklaşık olarak 300.000 yerli ve yabancı tüketici veya arsa sahibi, müteahhit firmaların uygulamış olduğu farklı yöntemlerle mağdur edilmiştir."

Konut mağdurları yeniden meclis gündeminde!

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun soruları:

1- Tamamlanamayan veya yapı kullanım izni alınamayan inşaatlardan kaynaklı mağdur sayısı bakanlığınızca tespit edilmiş midir? Kaç kişi mağdur durumdadır?

2- Konut mağdurlarının uğramış olduğu toplam zarar tahmini olarak kaç liradır?

3- İflas eden veya batık durumda olan müteahhit firmaların yarıda bıraktığı inşaat projelerinin sayısı bilinmekte midir?

4- İnşaatı yarım kalan projelerin/inşaatların bitirilmesi için herhangi bir plan veya proje var mıdır? Bu konuda fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır? Bu projelerin bitirilme maliyeti tespit edilmiş midir?

5- 2018 yılında TMSF’nin Alman Drees&Sommer’in iştirakleri olan Eurabau GmbH ve CPB Project Development GmbH’la yapılan yarım kalmış projelerin bitirilmesi konusunda anlaşma yaptığında dair haberler çıkmıştır. Bu anlaşmanın akıbeti ne olmuştur?

6- Konut satışları 6502 sayılı yasaya uygun yapılmış mıdır? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 43. maddesinde “Teminat” başlığı altında düzenlenen inşaat firmalarının yapması gereken tamamlama sigortası ve diğer teminatlar inşaat firmaları tarafından yatırılmakta mıdır? Bu husus ilgili kurum ve kurumlarca denetlenmekte midir? Bu hükme aykırı davranan firmalara ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

7- Bağımsız eksper şirketleri üzerinde denetleme yapılmakta mıdır? Hileli rapor düzenleyen firmalar var mıdır, varsa bu firmalara gerekli yaptırımlar uygulanmış mıdır? Bu sebeple lisansları iptal edilen firma yetkilileri, sahipleri ve bunlarla ilişkili kişilerin tekrar lisans alma ihtimali var mıdır?

8- Mükerrer gayrimenkul satışı yapan inşaat firmaları için uygulanan bir idari yaptırım mevcut mudur?

9- İmara aykırılıktan dolayı yapı kullanım ruhsatı alamamış projeler hakkında, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne aykırı olmayacak nitelikte imar tadilatı yapılabilmesi için çalışmalar ve değerlendirmeler yapılmış mıdır?

10- Kanuna aykırı işlemlerle yüz binlerce kişinin mağdur olmasına sebep olan inşaat firmaları sahipleri, yöneticileri ve yetkilileri hakkında hangi idari işlem yapılmıştır? Haklarında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

Konut mağdurları Bakırköy Adliyesi önünde haklarını arıyor!

Tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri mağdurlarının akıbeti ne olacak?

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com