Konut satışlarında müteahhidin hakları korumaya alındı!

Konut satışlarında müteahhidin hakları korumaya alındı!Konutu iade eden tüketici parasını eski düzenlemede 90 günde geri alıyordu. Bu sürede 180 güne çıktı. Yeni düzenleme ile konut satışlarında müteahhidin hakları korumaya alındı.


28 Mayıs 2014’de yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ev alan vatandaşa 14 günde nedensiz ve tazminatsız cayma, proje teslimine kadar yani yaklaşık 36 ayda yüzde 2 tazminatla satıştan dönme hakkı verilmişti. O dönem sektör temsilcileri “kriz ve sıkışma dönemlerinde konut tüketicilerinin çok hızlı bir şekilde projelerdeki sözleşmelerden dönmeleri müteahhitleri zora sokar” yorumunu yapmıştı. Dün yapılan değişiklikle müteahhit firmalara destek sağlandı. Satıştan dönme için 24 ay üst sınır kabul edilirken, yüzde 2 olan tazminat kademeli olarak yüzde 8’e kadar arttı. 


Konut satışlarında müteahhidin hakları korumaya alındı!


PARA İADESİ 180 GÜN SONRA


Konutu iade eden tüketici parasını eski düzenlemede 90 günde geri alıyordu. Bu sürede 180 güne çıktı. Yeni düzenlemeyi değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Üreticinin bir kusuru varsa tüketicinin tazminatsız iade hakkı var. Ama eski düzenleme ‘keyfi iade’ yapan tüketiciyi korurken firmaları zorluyordu. Alıcı nedensiz 23. ayda gelip ‘evi geri alın’ diyordu. Oysa firma o eve satıldı gözü ile bakıyordu. Bir de alıcının parasını 90 günde vermek zorundaydık. Firmalar satıştan aldığı parayı demire çimentoya yatırıyor. Biz banka değiliz, bu kadar hızlı sürede para iadesi yapamayız. Şimdi yeni düzenleme ile bize verilen para iade süresi de 2 katı çıktı ve 180 gün olarak belirlendi. Yeni uygulama ile hem tüketicinin hem de üreticinin haklarını korundu ve orta yol bulundu” dedi. 


Hürriyet Haber Milliyet'te şöyle yer aldı


Yeni KHK ile ön ödemeli konut satışında tüketiciye 24 aya kadar gerekçesiz cayma hakkı tanındı. Ancak ilk iki ayda vazgeçen tüketici tüm hakkını alırken, 3 ay ve sonrasında satıcı belirlenen oranda tazminat isteyebilecek


Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan ve Resmi gazete’de yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ön ödemeli konut satışında cayma hakkı düzenlendi. Buna göre, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek.Gayrimenkul sektörünün uzun zamandır dile getirdiği ve talep ettiği bu düzenleme, sektörün ‘keyfi’ caymalara karşı elini güçlendirmiş oldu. İlk iki ay içinde vazgeçme konusu karşısında sorun yaşamayan sektör firmaları, 3 ay ve devam eden süreçte yaşanan caymalarda nakit akışının belirlenen sistemde gitmemesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını ifade ediyordu.


Tüketici ise gerekçesiz vazgeçme hakkını sürdürürken, 3 ayı geçen caymalarda çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak.


Yeni düzenlemeye göre, satıcı, konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarla sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde 2’sine, 3 ila 6 ay arası için yüzde 4’üne, 6 ila 12 ay arası için yüzde 6’sına ve 12 ila 24 ay arası için de yüzde 8’ine kadar tazminat isteyebilecek.


180 güne uzatıldı


Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde tüketiciye geri verilecek. Bu süre daha önce 90 gün olarak uygulanıyordu.


Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeni düzenlemeyi sektörün uzun zamandır talep ettiğini vurgulayarak, “Evet tüketici elbette vazgeçebilmeli ama firmalar satışı yapınca banka gibi kenara koymuyor. Demire, betona yatırıyor. ‘Satın almaktan vazgeçtim’ deyince, kısa sürede parayı bulup vermek gerekiyordu. 180 güne çıkarılması bizim için iyi oldu. Bir de tabii vazgeçiliyor ama 6 ay, 12 ay, 18 ay sonra vazgeçmek keyfi duruma dönüşüyor” dedi. 


‘Caydırıcı olmalı’


Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, sektör olarak talep ettikleri düzenlemenin doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, ancak oranların daha caydırıcı şekilde artırılabileceğine dikkat çekti. Elmas, “Biz daha caydırıcı rakam bekliyorduk ama orta bir yol bulunmuş. Özellikle sıkıntılı dönemlerde toplu olarak yaşanabilecek vazgeçmelerin firmalar üzerinde kötü etkileri olabilir. Bizim derdimiz ceza değil, böyle bir amacımız yok. Belli nakit akışımıza göre düzenimize devam etmek istiyoruz. Tüketici kararını versin, alsın,  bir iki ay içinde pişman olup vermek isteyebilir tamam ama 3 aydan sonra caydırıcı bir düzenleme olmalı. Sektör olarak üzerinde durduğumuz bir düzenlemeydi” diye konuştu.


Karara sevindiklerini vurgulayan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu ise, “Gayrimenkul sektörü adına arka arkaya gelen önemli adımlar sektörümüzü canlandıracaktır. Bu karardan önce alıcılar istedikleri zaman cayma hakkını kullanarak sözleşmeyi tek taraflı feshedebiliyorlardı. Ancak bu fesih nedeniyle konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesiyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar satıcıyı zor durumda bırakıyordu. Bu karar ile hem tüketici, hem de satıcı kazançlı çıkacak” dedi.


Türkiye Varlık Fonu kaynakları genişletildi 


Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları, kamu teşekküllerinin varlık ve hisseleri ile genişletildi.


Buna göre, Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları, iktisadi devlet teşekküllerinden, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleriyle varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından, sermayesinin tamamı kamuya ait ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklardan, devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarından ve Hazine’ye ait paylardan Bakanlar Kurulu tarafından fona aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden de oluşacak.


KHK ile ayrıca, tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2 Ocak 2017 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31 Aralık 2017’ye kadar TL olarak tahsil edebilecek.


Milliyet


Haber Habertürk'te şöyle yer aldı


Ön ödemeli satışlarda tüketiciye konut teslimine kadar tanınan cayma hakkı, 24 ayla sınırlandırıldı


Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ön ödemeli konut satışına yönelik önemli bazı değişiklikler yapıldı. Ön ödemeli satışlarda tüketiciye konut teslimine kadar tanınan cayma hakkı, 24 ayla sınırlandırıldı. Bu durumda satıcı, tüketiciden masrafları ve kademeli olarak sözleşme bedelinin yüzde 8’ine varan tutarı tahsil edebilecek.


Resmi Gazete’de dün yayımlanan 684 sayılı KHK ile Tüketici Kanunu’nun ön ödemeli konut satışına ilişkin hükümleri değiştirildi. Ön ödemeli konut satışında, tüketicinin teslim tarihine kadar sahip olduğu cayma hakkı, 24 ayla sınırlandırıldı. Vazgeçen tüketiciden alınabilecek masraflar ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar olan tazminat tutarı da kademeli olarak artırıldı. 

SÜRE UZADIKÇA TAZMİNAT ARTACAK


Yeni düzenleme ile satıcı, alıcıdan ilk 3 ayda vazgeçmesi halinde, konutun satış sözleşmesi ile oluşan vergi harç gibi masrafları ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar tazminat talep edebilecek. Tazminat oranı, 3-6 ay içinde sözleşmeden dönülmesi halinde yüzde 4, 6-12 ay arasında vazgeçilirse yüzde 6, 12-24 ay arasında vazgeçilmesi halinde yüzde 8’e kadar çıkacak. Tüketiciye iade edilecek tutarlar için tanınan 90 günlük ödeme süresi de 180 güne çıkarıldı.


Düzenlemenin, konut sektörü tarafından talep edildiği öğrenilirken, sektörün son dönemde döviz kurundaki artış sonrasında cayma hakkını kullanan tüketici sayısının artması nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.


 

Habertürk