27 / 06 / 2022

Konut sitelerindeki yönetim kurulu toplantıları nasıl organize edilir?

Konut sitelerindeki yönetim kurulu toplantıları nasıl organize edilir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde konut sitelerindeki yönetim kurulu toplantılarını kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o köşe yazısı...Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde konut sitelerindeki yönetim kurulu toplantılarını kaleme aldı. Tamer Heper'e bir okuyucusu, "Yönetim tarafından sadece telefonlarımıza mesaj atılarak yeri, zamanı ve sebebi belirtilip olağanüstü genel kurul toplantısına çağrıldık. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29’uncu maddesinde; önemli bir sebebin çıkması halinde, denetçi veya yöneticinin talebiyle istenilen toplantının davetinin ‘kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla’ yapılması gerektiği belirtiliyor. Yönetim, davet yönteminin birini bile yerine getirmezse bu çağrı doğru olur mu? Genel kurul toplantılarında ‘hükümet komiseri’ bulundurma şartı var mı?" sorusunu yöneltti. 

Konut sitelerindeki yönetim kurulu toplantıları nasıl organize edilir?

İşte Tamer Heper'in o soruya verdiği yanıt
Toplantılar olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde organize edilir. Yönetim planında gösterilen tarihte yapılan toplantılar olağandır, 15 gün önceden bildirim şartı aranmaz. Bunun dışında yapılan tüm toplantılar olağanüstüdür ve toplantı tarihinden 15 gün önce kat maliklerinin eline geçecek şekilde ya taahhütlü mektupla veya elden imzalattırılan davetle toplantı yapılır. Dikkat edilirse mektupla bildirimde dahi bildirimin taahhütlü mektupla yapılacağı şartı vardır. Adi mektupla bildirim geçerli değildir ve bu bile geçerli değilken telefonlara gönderilen kısa mesaj ile davet yapılamaz. Davet şartı amir hükümdür, değiştirilemez. Okuyucumun bahsettiği toplantı olağanüstü toplantı olmakla birlikte, yapıldıysa bile yok hükmündedir.

*****

Toplantıda hükümet komiseri bulundurulmaz. Bu şart şirket ve kooperatif toplantıları için söz konusudur. Kat Mülkiyeti’ne tabi binalardaki genel kurullarda hükümet komiseri bulunmaz. Bu nedenledir ki kat malikleri kurulu toplantılarında alınan kararlar, altı toplantıya katılan kat malikleri tarafından imzalanmak zorundadır. Divanın imzalaması geçersiz kılar, çünkü hükümet komiserinin katıldığı şirket ve kooperatif toplantılarında hükümet komiseri bir denetleme mekanizması iken kat malikleri toplantısında denetleme mekanizması kat maliklerinin kendisidir. Kararların altını imzalarken kararların doğru yazılıp yazılmadığını kontrol imkanı bulduğu gibi muhalefet şerhi koyma imkanına sahip olur. Aksi halde pan alınan kararlara aykırı karar yazmak isterse bunu denetleme imkanı bulunmaz. Ortaya hallolması çok güç ihtilaflar çıkar.

14 maddede site yönetimlerinde sıkça yapılan hataların kaynağı!