Konut stokuna önlem geliyor!

Konut stokuna önlem geliyor! Konut stokuna önlem geliyor!

Kalkınma Planı'nda inşaat ve konut sektörü de unutulmadı. Konut sektörünün en büyük sorunu olan arzın belirli bölgelerde ve lüks konutta birikmesi sorunu çözülecek. 

Meclis'e sunulan 11 'inci kalkınma planı kapsamında kentsel dönüşüm alanlarında yerleşim alanı bazında iklendirme yapılacak.

Posta Gazetesi yazarı Meltem Kara'nın haberine göre; can ve mal kaybına neden olmasıyla ilgili afet riskleri, tehlikesi, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, rezerv alanın mevcudiyeti gibi parametrelerin esas alındığı kriterler ve puanlama sistemi kapsamında düzenlenecek. Bu kapsamda yerleşim alanları bu kapsamda önceliklendirilecek.

Kentsel dönüşüm projelerinde dönüşüm alanlarının altyapılarının oluşturulması, idari ve çevresel düzenlemeler ve kira yardımları ile hak sahiplerinin mali ihtiyaçlarının karşılanması için finansman modeli geliştirilecek.

Kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak sağlanmasına yönelik hâzineye ait sanayi parselleri küçük sanayi kooperatiflerine satılacak. Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacak.  

İHTİYAÇ BELİRLENECEK

Türkiye’nin 2023 yılma kadar ekonomik ve sosyal alanlarda izleyeceği politikaları belirleyen 2'nci Kalkınma Planı’nda müteahhitlik, konut ve kentsel dönüşüme yönelik hedeflenen adımlar da dikkat çekti.

Plana göre, konut sektöründe veri eksikliği giderilecek, sektörü yöneten kurumlar arasında koordinasyon sağlanacak ve yerleşimlerin ihtiyacına göre arz sağlanacak.

VERİ SAĞLANACAK

Konut sektöründe temel sorunlardan biri sağlıklı veri eksikliği. Hangi bölgede ne tür konuta ihtiyaç olduğu bilinmediği için sektörde çoğu zaman arz belirli bölgelerde birikiyor ve aynı tipte konutlar inşa ediliyor. Bu sorunun önüne geçebilmek için konut talebini ve içeriğini belirlemeye yönelik araştırmalar artırılacak.

Veri sağlamak için kaynaklar geliştirilip, konut sektörü verilerine entegre bir şekilde tek bir kaynaktan erişim sağlanacak.

KAMUDA KOORDİNASYON

Önce yerleşimlere göre konut stoku ortaya çıkarılıp ardından konut ihtiyacı arz-talep dengesi gözetilerek karşılanacak. Kamunun, konut piyasasında düzenleyici, denetleyici, yönlendirici ve destekleyici rolü güçlendirilecek. Kamu yönetiminde konuttan sorumlu birimler arasında düzenli işbirliğini temin edecek koordinasyon mekanizması oluşturulacak.

YURTDIŞINDA İŞ YAPAN MÜTEAHHİTE DESTEK

On Birinci Kalkınma Planı'nda müteahhitlere yönelik tedbirler de yer aldı. Buna göre; yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin gelişimi desteklenecek. Müteahhitlerin yeni pazarlara girebilmesi, mevcut pazarlarda derinleşmesi,Türk inşaat ürünlerinin ihracatına katkı sağlanması için firmaların uluslararası pazarlarda konumlanması, güçlenmesi ve markalaşması desteklenecek.

ORTAKLIK ARACI

Müteahhitlerin diğer ülke firmaları ile ortaklık kurmasına yönelik ticaret politikası araçları kullanılacak. Ayrıca yurtiçi teknik müşavirlik ihalelerinde yerel deneyimi de esas alan mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Ayrıca özel sektör yapı müteahhitleri ekonomik ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak, bunların üstlenebilecekleri iş büyüklüklerinde yeterlilik uygulamasına geçilecek.