Konutta satış potansiyeli orta sınıfta yoğunlaştı!

Konutta satış potansiyeli orta sınıfta yoğunlaştı!

Alt gelir grubu üst gelir grubu derken orta gelir grubunda birikmiş olan satın alma talebi bu güne kadar hep göz ardı edildi. 

Ağırlıklı olarak son üç yılda üretilen konutların neredeyse tamamı ya üst düzey gelire sahip kesime ya da fakirlik sınırı içinde bulunan alt gelir grubuna satılmak için üretilmiştir. Yani, kamuya bağlı TOKİ, KİPTAŞ gibi üreticiler hükümet programına uygun olarak önemli sayıda sosyal konut üretimi yaparken özel sektör ise arsa maliyetlerine bağlı olarak ortalama 1650 YTL / m2 den başlayan fiyatlarla potansiyel alıcı tespiti yapmadan çok fazla konut üretimine imza atmışlardır. Bu nedenledir ki büyük kentlerde üst gelir grubuna yönelik satışlarda arz fazlası tartışılmaya başlanmış ve düşük satış performansı toplu konut üreticilerini farklı gelir gruplarına yönlenmek mecburiyetinde bırakmıştır.  

Artık Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi İstanbul'da da şehre 20-25 km uzaklıktaki ve m2 satış fiyatı neredeyse şehir içinin yarısı olan buna rağmen üretim ve proje kalitesi düşük olmayan, sosyal donatı alanlarına sahip, modern kentleşme normlarına uygun ve alıcı olarak ta tamamen orta sınıfın hedeflendiği birçok proje planlanmış hatta bazıları satışa başlamıştır. Aslında arsa maliyetleri uygun olduğu için buralarda yapılan konut satışları çok önemli bir potansiyel olan orta sınıfın müteahhit firmalar tarafından fark edilmesini sağlamış, artık yeni hedef maksimum 1000 YTL / m2 satış fiyatı ile konut üretimi haline gelmiştir. Ya bu satış rakamları ile konut üretecekler ya da üretmiş oldukları konutları çok uzun sürelerde satmayı göze alacaklar. 

Sonuç itibarı ile yakın gelecekte biraz daha şehre uzak olmayı kabul edecek olan orta gelir düzeyine sahip konut alıcıları için birçok yeni proje daha hayata geçeceğe benziyor.