Konutu zamanında teslim etmeme cezası!

Konutu zamanında teslim etmeme cezası! Konutu zamanında teslim etmeme cezası!

Konutu zamanında teslim etmeme cezası nedir? Konut teslimlerini zamanında yapmayanlara konut başına ne kadar idari para cezası uygulanıyor? İşte kanunda yer alan konutu zamanında teslim etmeme cezası...Konutu zamanında teslim etmeme cezası!

Tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olan ön ödemeleli konut sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yasal düzenlemelere yer veriliyor.


Kanunda yapılan düzenlemelere göre konutu zamanında teslim etmeyenlere ceza veriliyor.


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ay içinde teslimlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde teslimlerini gerçekleştirmeyenleri para cezası bekliyor.


Konutun teslimi

MADDE 44 – (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ceza hükümleri

MADDE 77 

(4) Bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında teslim edilmeyen her konut için yirmi bin Türk Lirası, 50 nci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.Maketten satışta teslim süresi!
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun!