18 / 08 / 2022

Konya Akşehir'de 12.3 milyon TL'ye satılık 3 iş yeri! 

Konya Akşehir'de 12.3 milyon TL'ye satılık 3 iş yeri! 

Akşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait, Konya ili, Akşehir ilçesi, Meydan mahallesi 479 ada, 47 parselde yer alan 3 iş yerini 12 milyon 300 bin TL'ye satıyor. Akşehir Belediye Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait, Konya ili, Akşehir ilçesi, Meydan mahallesi 479 ada, 47 parselde yer alan 3 iş yeri 12 milyon 300 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Meydan Mahallesi 479 ada, 47 parselde aşağıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 37. maddesine uyularak kapalı teklif usulünde Belediye Encümeni huzurunda Akşehir Kültür Merkezinde 14.01.2021 tarihinde yapılacaktır.

3603 G.M.; A Blok 2 bağımsız bölüm nolu 492,71 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 5.900.000,00.TL, geçici teminatı 177.000,00.TL.‘dir.

3609 G.M.; D Blok 3 bağımsız bölüm nolu 369,93 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:10’da yapılacak olup; muhammen bedeli 3.500.000,00.TL, geçici teminatı 105.000,00.TL.‘dir.

3774 G.M.; H Blok 6 bağımsız bölüm nolu 403,27 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:20’da yapılacak olup; muhammen bedeli 2.900.000,00.TL, geçici teminatı 87.000,00.TL.‘dir.

İhale edilen tüm taşınmazlar 13.01.2021 tarihinde açık olacak olup katılımcılar tarafından görülebilecektir. Taliplilerin teklif dosyalarını; ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını, Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını kapalı zarf içerisinde en geç 14.01.2021 tarihinde Perşembe günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.