19 / 08 / 2022

Konya Meram'da 137 kaçak yapı yıkılacak!

Konya Meram'da 137 kaçak yapı yıkılacak!

Konyada bazı kuruluşlar, çeşitli hizmet ve alım işleri için ihale açtı. Meram Belediyesi, yıkım kararı alınan 137 kaçak yapının yıkılmasını yaptıracakMaden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Konya Karapınarda  toplam toplam 6 bin metrede hidrojeoloji (yeraltı suyu) amaçlı sondaj hizmetini yaptırmak üzere ihale açtı.

         Buna göre 2 bin metre pompaj, 4 bin metre gözlem kuyuları sondajı
 (metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 6
 bin metrede hidrojeoloji amaçlı sondaj hizmeti yaptırılacak.

         İşe başlama tarihinden itibaren 180 günlük süreyi kapsayacak olan işin
 ihalesi, 19 Nisan 2011 tarihinde saat 10.30da "açık ihale usulü" ile MTA Genel
 Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

         Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
 belirlenecek olan ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek.

         Firmalar ihaleye ait şartnameyi bedel ödeyerek MTA Genel Müdürlüğünden
 temin edebilecekler.

         Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü, ihale
 saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecek.

         Bu arada ihalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3ünden az
 olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

         -KONYADA İHALELER-

         Bu arada Konyada bazı kuruluşlar, çeşitli hizmet ve alım işleri için
 ihale açtı.

         İhalelerden bazıları ve tarihleri şöyle:
         "Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Konya-Aksaray
 yolu tanzimini yaptıracak. (29 Nisan 2011 açık ihale usulü)
         İller Bankası A.Ş. Çayhan kanalizasyon inşaatını yaptıracak. (18 Nisan
 2011 açık ihale usulü),
         Meram Belediyesi, yıkım kararı alınan 137 kaçak yapının yıkılmasını
 yaptıracak. (12 Nisan 2011 açık ihale usulü)
         Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, asfalt betonu
 temin ve finişerle serimini yaptıracak. (27 Nisan 2011 açık ihale usulü)
         Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, muhtelif
 alanlarda çim ekimi hizmetini satın alacak. (18 Nisan 2011 açık ihale usulü)
         Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, muhtelif
 alanlarda kullanılmak üzere toprak satın alacak. (29 Nisan 2011 açık ihale
 usulü)
         Selçuklu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, II. Uluslararası
 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Bilim ve Düşünce Sempozyumu Organizasyonu hizmetini
 satın alacak. (14 Nisan 2011 açık ihale usulü)"
AA