Konya Selçuklu'da 3.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Konya Selçuklu'da 3.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Konya Selçuklu'da 3.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 700 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi'nde bulunan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satılıyor. Satışa konu olan arsanın satışı için 3 milyon 700 bin TL isteniyor. 

 

Konya İli, Selçuklu İlçe, 17072 ada, 5 parsel, Sille Mahalle/köy, arsa nolu bağımsız bölüm taşınmaz, arsa vasfında olmasına rağmen üzerinde 3 adet zemin+2 katlı bina olduğu görülmüştür. Her katta 2 daire olmak üzere 1 binada 6 daire, 3 binada toplam 18 daire bulunmaktadır. Daireler 2 balkonlu, 3+1 dir. Bahçe ihata duvarı beton duvar olup, bahçesinde tabanı kilitli taş ile döşeli açık otoparkı vardır. Kat irtifakı kurulmadığından ve kat mülkiyetine geçilmediğinden bağımsız bölümler belirlenememiştir. Dolayısıyla zeminde daireler ayrı olsa da tapuda borçluya ait yer belli değildir. 

 

Kıymeti : 3.700.000,00 TL
1. Satış Günü : 28/03/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 26/04/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYESİ MEZAT SALONU, ZEMİN KAT- KARATAY / KONYA

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK ' nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan"elektronik ortamda ilan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesi görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/22549 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.