Konya'da icradan 6 milyon 504 bin TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Konya'da icradan 6 milyon 504 bin TL'ye satılık 2 gayrimenkul! Konya'da icradan 6 milyon 504 bin TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Konya 14. İcra Müdürlüğü, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 1. Organize Sanayi Bölgesi, 13210 ada, 17 ve 18 parselde yer alan 2 taşınmazı satışa sunuyorKonya 14. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. KONYA 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
2009/534 ESAS

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

1- Konya ili, Selçuklu ilçesi, Horozluhan mahallesi,1. Organize Sanayi bölgesi, İstikamet caddesi, çatalkaya, çarman ve çandar sokaklara cepheli, tapuda ise; Dikilitaş mahallesi, 66 cilt, 6684 sayfa, 22M  II  pafta, 13210 ada, 17 parselde kayıtlı 5.946,0 m2 alanlı arsa ile üzerinde bulunan bekçi kulübesi, depo, ihata duvarı, ağaçlar ve müştemilatının; % hissesi Ayhan oğlu Ahmet Ünal TETİK adına, % hissesi Ayhan oğlu Mustafa TETİK adına kayıtlıdır. Borç konusu taşınmaz, 1. Organize sanayi bölgesi, İstikamet caddesi, çatalkaya, çarman ve çandar sokaklara cepheli bulunmaktadır. 13210 ada, 17 nolu parsel üzerinde bulunanlar şöyledir;

- Depo; inşaat alanı yaklaşık 150 mt, birkaç ayrı bölüm halindedir, Harçlı briket duvarlıdır. Duvar yüzeyleri harç sıvalı, doğramlar profil, tabana beton dökülmüş, profil kirişler üzeri çinko örtülüdür.

- Bekçi kulübesi; inşaat alanı yaklaşık 17 m2 dir. Tek odadan ibarettir. Doğramalar alüminyum doğramadır. İç duvar yüzeyleri harç sıvalı, plastik boyalıdır. Tavan döşemesi betonarmedir. çatı, ahşap çatı olup kiremit örtülüdür. Elektrik tesisatı bulunmaktadır.

- Parselin çevresinde derzÜ®i taş İhata duvarı vardır. Beton harpuşta üzerinde tel çit bulunmaktadır. Profil sokak kapısı vardır. Ayrıca çok sayıda ağaç ve çiçekler mevcuttur.

Parsel üzerinde sınır boyunca daha önceden kesimi yapılmış kavak kök/gövdelerden çıkan İOO'e yakın bakımsız kök sürgünü mevcuttur. Ayna 4 adet kurumuş ağaç gövdesi bulunmaktadır. Ağaç gövdelerinde 4 adet ve kamelya çevresinde kaya sarmaşığı vardır. Bunların ekonomik değer yoktur ve peyzaj değeri bulunmamaktadır. Doğu ve batıdaki sokaktan çekme mesafesi; 15,0 metre, komşu bahçe çekme mesafesi; 10,0 metre kuzeyindeki yoldan çekme mesafesi; 7,50 metre, bina yüksekliği h: 12,0 metre ila 14,0 metre arast, arazi kullanımı, bina hacmi mVm2 parsel alanı 4, su basman kotu tretuar +0,17 metre, minimum ifraz şartı 1.500,0 m2 olarak belirlenmiştir.

Borç konusu, Konya ili, Selçuklu ilçesi, Horozluhan mahallesi, 1. Organize sanayi bölgesi, İstikamet caddesi, çatalkaya, çarman ve çandar sokaklara cepheli, tapuda ise, Dikilitaş mahallesi, 66 cilt, 6684 sayfa, 22 M11 pafta, 13210 ada, 17 parselde kayıtlı 5.946,0 m2 alanlı arsa ile üzerinde bulunan bekçi kulübesi, depo, ihata duvarı, ağaçlar ve müştemilatının tamamının, yapılarda kullanılan malzemeler, özellikleri, yıpranma payı, bulunduğu mevkii, niteliği ve niceliği, şehir merkezine uzaklığı, hisseli oluşu, dosya içerisinde bulunan imar durumu, satışın ihale yoluyla yapılacak olması ve alım satım rayiçleri dikkate alındığında taşınmazın değeri 1,900.000,00 TL (Bir Milyon Dokuz Yüz Bin Türk lirası) 'dır.

Satış saati : 14:30 -14:35 arasındadır.

İMAR DURUMU: Parsel organize sanayi sahasına isabet etmektedir.

2- Konya ili, Selçuklu ilçesi, Horozluhan mahallesi, 1. Organize sanayi bölgesi, istikamet caddesi, çatalkaya, Cibi ve çandar sokaklara cepheli, no: 10 da, tapuda ise; Dikilitaş mahallesi, 66 cilt, 6685 sayfa, 22 MII pafta, 132IOada, 18 parselde kayıtlı 9.957,0 m2 alanlı arsa ile üzerinde bulunan üç katlı bina ve fabrika binası (idare, sosyal tesis, fabrika binası, bekçi kulübesi, trafo, su kuyusu, su soğutma binası, depo, ihata duvarı ağaçlar ve müştemilattım)) vasıflı aşınmazın; %hissesi Ayhan oğlu Ahmet Ünal TETİK adına, & hissesi Ayhan oğlu Mustafa TETİK adına kayıtlıda-. Borç konusu taşınmaz; I. Organize sanayi bölgesinde, istikamet caddesi, çatalkaya, Cibi ve çandar sokaklara cepheli bulunmaktadır. ܎32l0ada, 18 nolu parsel üzerinde bulunanlar şöyledir;

- İdare binası; bodrum katı, zemin btı, iki adet normal katı ve teras katı bulunmaktadır. İnşaat alanı zemin katta 276,0 m2 olmak üzere toplam inşaat alam 1.154,0 m2 dir. Dış duvar yüzeyleri eteklerde ön cephe traverten, yan cepheler yerinde dökme mozaik lambri üzeri cam mozaiktir. çatı ahşap çatı olup üzeri kiremit örtülüdür. Tretuar betonu dökülmüştür. Bodruma girilmektedir. Kaloriferhane ve berber bölümleri bulunmaktadır. Tabana beton dökülmüştür. Doğramalar profil, duvar yüzeyleri harç sıvalı, badanalıdır. Binaya mermer basamaklı merdivenler ile çıkılmaktadır. Giriş kapısı alüminyum doğramadır. Zemin katta bekleme, toplantı salonu, ile dört adet oda ve tuvalet bölümleri vardır. Tabana seramik döşenmiştir. İç duvar yüzeyleri harç sıralı su bazlı plastik boyalıdır. Doğramalar ahşap, boyalıdır. Pencereler ısı camlı olup, mermer denizlik bulunmaktadır Rüzgarlık kapısı ahşaptır. Kalorifer petekleri demir dökümdür. Bir odada ahşap dolap vardır. Tuvalet iç duvar yüzeyleri yarıya kadar fayans kaplıdır. Üst katlara çıkış merdiven basamaktan mermerdir. Mermer lambri, profil korkuluk vardır. Birinci normal katta dört oda, tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Ahşap rüzgarlık vardır. Kalorifer petekleri demir dökümdür. İç duvar yüzeyleri harç sıvalı, badanalıdır. Taban betondur. Tuvalet iç duvar yüzeyleri yarıya kadar fayans kaplıdır. İkinci normal katta yönetim odası, dört adet oda ile tuvalet, duş bölümleri vardır. Taban betondur. Alttan ısıtma sistemli, kalorifer tesisatı vardır. Holde ahşap lambri vardır. Ahşap vestiyer bulunmaktadır. !ç duvar yüzeyleri su bazlı plastik boyalıdır. Doğramalar ahşap, pinoteksboyalıdır. Teras katta iki oda, duş, tuvalet ve teras bulunmaktadır. Tabanlar paledyendir. Parapet fardır. Yerden ısıtma sistemli kalorifer tesisatı vardır. İç duvar yüzeyleri su bazlı plastik boya ile boyalıdır. Tavanda ahşap lambri vardır. Fabrikaya geçiş kapısı alüminyum doğramadır. Fabrika ile idari bina arasında arşiv odası ile çay ocağı bulunmaktadır. Elektrik ve su tesisatı bulunmaktadır.

- Sosyal tesis binası; bodrum katı, zemin katı, bir adet normal katı ve çatı katı bulunmaktadır. İnşaat alanı zemin katta yaklaşık 273,0 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı yaklaşık 870,0 m2 dır. Dış duvar yüzeyleri yerinde dökme mozaik kaplıdır, çatı ahşap çatı olup üzeri kiremit örtülüdür. Yatay yağmur oluğtfile düşey yağmur borusu bulunmaktadır. Bodruma dışarıdan girilmektedir. Depo olarak kullanılmaktadır. Tabana beton dökülmüştür. Duyar yüzeyleri harç sıvalıdır, Zemin katta, tuvalet, soyunma odası, mescit bölümleri bulunmaktadır. Giriş kapısı alüminyum doğramadır. İç, kapı 1ar PVS doğramadır. Tabana karo mozaik döşenmiştir. Yerinde dökme mozaik lambri vardır.

İç duvar yüzeyleri harç sıvalı plastik boyalıdır. Soyunma odası, duş, tuvalet tabanlarına seramik döşenmiştir. Birinci normal karayerinde dökme mozaik basamaklı merdivenler ile çıkılmaktadır. Profil korkuluk ahşap tırabzan vardır. Yemekhane ve mutfak bulunmaktadır. Doğramalar PVS, duvar yüzeyleri harç sıvalı plastik boyalıdır. Tuvalet tabanı yerinde dökme mozaiktir. Alttan ısıtmalı kalorifer tesisatı vardır. Sosyal tesisin çatı katında iki odadan ibaret misafirhane bölümü bulunmaktadır. Duvar yüzeyleri harç sıvalı, badanalıdır. Elektrik ve su tesisatı bulunmaktadır.

- Fabrika binası; zeminde yaklaşık 1.950,0 m2 oturmasına karşılık, ilave birinci katlarla birlikte toplam inşaat alanı yaklaşık 2.125,0 m3 dir. Solda kalite kontrol ve ambalaj bölümleri vardır. Tabana seramik döşenmiştir, iç duvar yüzeyleri tavana kadar fayans kaplanmıştır. Tezgah üzeri fayans kaplanmıştır. Kapı ahşaptır. Tavan çinko örtülüdür. Profil Doğrama Üretim Müdür Yardımcısı odasının birinci normal katı vardır, Yaklaşık 25,0 m2 İnşaat alanıdır. Profil merdiven ile dışarıdan üst kata çıkılmaktadır. Ambar profil camekanlıdır. Birinci normal kah yaklaşık 150,0 m2 dir. Betonarme döşemelidir. Profil merdiven ile çıkılmaktadır. Fabrikanın tabanına beton dökülmüştür. Kaloriferlidir. Tavan döşemesi betonarmedir. Duvar yüzeyleri harç sıvalı, badanalıdır. Kaloriferlidir. Yan duvarlarda profil camekan vardır. Büyük, profil iki adet kapı vardır. Elektrik ve su tesisat vardır.

- Kaloriferhane; fabrikanın kuzeyinde bulunmaktadır. Yaklaşık 75,0 m2 inşaat alanıdır. Profil çatı, üzeri ondülin örtülüdür. Mozaik lambri vardır. Yatay yağmur oluğu ile düşey yağmur borusu bulunmaktadır. Tabana beton dökülmüştür. Doğramalar profildir.

- Fleks odası; inşaat alanı yaklaşık 20,0 m2dir. Tabana beton dökülmüştür. Üzeri ondülin örtülüdür.

- Su soğutma binası; inşaat alanı yaklaşık 15,0 m2 dir. Beton havuz vardır, Doğramalar profil, duvar yüzeyleri mozaik kaplıdır. Profil çatı üzeri ondülin örtülüdür.

— Kuyrtinası; inşaat alanı yaklaşık 6,0 m2 dir. Doğramalar profil, duvar yüzeyleri mozaik kaplıdır. Profil çatı üzeri ondülin örtülüdür.

- Trafo binası; inşaat alanı yaklaşık 20,0 m2 dir. Duvar yüzeyleri mozaik kaplıdır. Taban topraktır. Doğramalar profildir. Ahşap çatı üzeri kiremit döşelidir.

- Bekçi kulübesi; inşaat alanı yaklaşık 27,0 m1 dir. Kulübeye mermer basamaklı merdiven ile çıkılmaktadır. Tek odadan ibarettir. Dış duvar yüzeyleri traverten kaplıdır. Doğramalar alüminyum doğramadır. Mermer denizlik vardır, iç duvar yüzeyleri harç sıvalı, plastik boyalıdır. Taban paledyeodir. Tavan döşemesi betonarmedir. Yerden ısıtma sistemli kalorifer tesisatı vardır. çan ahşap çatı olup üzeri kiremit örtülüdür. Yatay yağmur oluğu ile düşey yağmur borusu vardır. Tretuar betonu dökülmüştür. Elektrik tesisatı bulunmaktadır.

- Profil gölgeliğin üzeri ondülin örtülüdür. Taban karo mozaik döşenmiştir.

- Parselin çevresin derzii faş ihata duvarı vardır. Beton harpuşta Üzerinde ön cephede profil korkuluk iki yanda tel çit bulunmaktadır. Profil sokak kapısı vardır. İdari bina ile fabrika binasının arasına ön cephede tabana beton dökülmüştür. Bahçede çeşme, aydınlatma lambası vardır. Kuyu vardır. çim futbol sahası yapılmıştır, çevre düzenlenmesi tamamlanmıştır.
Taşınmazın üzerinde çevre düzenlemesi peyzaj amacıyla çok sayıda çalı, ağaç ve ağaççıklar bulunmaktadır. Taşınmazda bulunan bitkilerin cins, yaş aralığı ve adetleri yerinde tespit edilmiştir. Hesaplamalarda bitkilerin şekil ve büyüklüğü, yaşı, bakım şartlan ve yapılan piyasa araştırması ile peyzaj değeri aşağıdaki gibidir;

Bitkinin Cinsi       Yas Aralığı  Adedi  Perai Değeri (TU
Gül                                   10-15  10  10060
Karaçam                           5-35  44  3.745,00
Batı Ladini                   5-35.  13  1.550,00
Sedir                               5-35  38  3.410.00
Sedir                               25-35  27  2.270,00
Salkım Söğüt                 8-35  6  750,00
MaviSelvi                       10-15           4  200,00
Dut                                   30-35  1  200,00
Sabin Ardıcı                 8-15  6  300,00
şžimşir                             10-15  5  250,00
Ateş Dikeni                   10-15  40  800,00
Dişbudak                         8-10  2  100,00
İhlamur                           25-35  3  600,00
Berberis                         10-15  18  360,00
Asma                                 25-30  2  200,00
Taflan                             8-10  4  80.00

Toplam 223 adet bitkinin peyzaj değeri: 15.345,00

Borç konusu taşınmazın bulunduğu 22 MII pafta, 13210 ada, 18 parsel numaralı taşınmaz, doğu ve batıdaki sokaktan çekme mesafesi 15,0 metre, komşu bahçe çekme mesafesi 10,0 metre, güneydeki yoldan çekme mesafesi 7,50 metre bina yüksekliği h: 12,0 metre ila 14,0 metre arasında, arazi kullanımı; bina hacmi m3 / mJ parsel alanı 4, su basman kotu tretuar +0,17 metre, minimum ifraz şartı Ü®.500,0 m2 olarak belirlenmiştir.

Borç konusu, Konya ili, Selçuklu ilçesi, Horozluhan mahallesi, 1. Organize sanayi bölgesi, İstiklal caddesi, çatalkaya, Cibi ve çandar sokaklara cepheli, tapuda ise; 22 MII pafta, 13210 ada, 18 parselde kayıtlı 9.957,0 m alanlı arsanın üzerindeki idare binası, sosyal tesis binası, fabrika binası, bekçi kulübesi, trafo, su kuyusu, su soğutma binası, depo, kaloriferhane, fleks odası, ihata duvarı, ağaçlar ve müştemilatının tamamının, yapılarda kullanılan malzemeler, özellikleri, yıpranma payı, bulunduğu mevkii, niteliği ve niceliği, hisseli oluşu, şehir merkezine uzaklığı, dosya içerisinde bulunan imar durumu, satışın ihale ile yapılacak olması ve alım sarım rayiçleri dikkate alındığında;

Arsa ve yapdar : 4.604.000,00 TL

Ağaçlar  : 15.345,00 TL olmak üzere toplam değeri 4.619.345,00
TL (Dört Milyon Altı Yüz Dokuz Bin Üç Yüz Kırk Beş Türk lirası)'dır.

Satış saati : 14:40 -14:45 arasındadır.

İMAR DURUMU: Parsel organize sanayi sahasına isabet ermektedir.

SATIşž şžARTLARI:

1) Birinci satış 11.07.2011 günü 14:30 'den I4:45'e kadar Karafay ilçesi Cemil çiçek Cd. Yeni Adliye Sarayı içi 'ndeki No: Z-I4 de bulunan 1. Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen bedelin %60'nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 21.07Mi günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. şžu kadar ki ikinci artırmada artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin %40'İBİ bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şarttır.

2) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil alabilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, alıcı adına tahakkuk edecek '6 tapu harcı ve masrafları ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş emlak vergi borçlan ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları

3) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya UM. 130. Maddesi gereğince verilen süre içerisinde ödemek zorundadır.

4) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin f *) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 g8n içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

5) Satış bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmez ise İcra ve İflas Kanunu'nun 133. Maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

6) şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7)   Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/534 E. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

8) Satış ilanı ilgililerin dosya ve,tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması halinde ilgililere yine bu adrese 720! sayılı tebligat kanununun 35. Maddesine göre tebligat çıkarılacağı, adresleri bilinmeyenler ve bila tebliğ dönenler içinse işbu satış ilanının ilanen tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

(İcra ve İflas Kanunu Madde 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*; Bu örnek bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64 'e karşını dönekledir.

Konya 14. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com