Konya'da Maliye Hazinesi'ne ait arazi özelleştirildi!

Konya'da Maliye Hazinesi'ne ait arazi özelleştirildi!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Konya Karatay Tatlıcak'ta bulunan 73.475,37 m² yüzölçümlü arsasının özelleştirme kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/49

Konu          :  Maliye Hazinesi adına kayıtlı Konya/Karatay/Tatlıcak Mahallesi

Taşınmazlarının Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 22/05/2015 tarih ve 3224 sayılı yazısına istinaden;

1- Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Konya ili, Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada, 233, 234 numaralı parseller ile 32330 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde bulunan toplam 73.475,37 m² yüzölçümlü arsaların (Taşınmazlar) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı Taşınmazların 2.000.000.- (İkimilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnşaat Tarım Hayvancılık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnşaat Tarım Hayvancılık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.950.000.- (Birmilyondokuzyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ünal Ünver ÜNSAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ünal Ünver ÜNSAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.900.000.- (Birmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Abdülkadir ZIVLAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdülkadir ZIVLAK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”,


2- Hazine adına kayıtlı Konya ili, Karatay ilçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada, 235, 236, 237, 238 ve 239 numaralı parsellerde bulunan toplam 91.044,08 m2 yüzölçümlü arsaların (Taşınmazlar) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı Taşınmazların 3.200.000.- (Üçmilyonikiyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Megasteel Proje İnşaat Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Megasteel Proje İnşaat Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.1500.000.- (üçmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnşaat Tarım Hayvancılık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnşaat Tarım Hayvancılık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.900.000.- (İkimilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Bekiroğlu İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bekiroğlu İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine” dair verilen Kararların onaylanmasına,


3- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.