Çukurova Balkon

Kooperatifler de okul açabilecek!

 Kooperatifler de okul açabilecek! Kooperatifler de okul açabilecek!

Dünya kooperatifler yılı 2012'de, bu kurumların daha etkin olması için bir dizi çalışma yapan Gümrük ve Sanayi Bakanlığı, kooperatiflerin eğitim sektörüne girmesine ön ayak oldu


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Bu konuda kooperatiflerin kendilerine başvuruda bulunduğunu kaydeden Bakan Hayati Yazıcı, "Temmuz ayı içerisinde 1 eğitim kooperatifinin kuruluşuna izin verdik. Bunun yanı sıra birkaç eğitim kooperatifinin de kuruluş çalışmaları devam ediyor." dedi. Eğitim kooperatiflerinin faaliyette bulunabileceği alanlardan bazıları şöyle: Okulöncesi eğitim, ilk ve ortaöğretim ve özel eğitim okulları ile motorlu taşıt sürücü kursları, öğrenci etüt eğitim merkezleri, ortaöğrenim veya yükseköğretim özel öğrenci yurtları ve misafirhaneleri açmak, işletmek; bilim, kültür, spor ve sanat dallarında yaz okulları ve benzeri kamplar açmak, seminer, kongre, sempozyum düzenlemek ve desteklemek; eğitim ve öğretim bursları vermek.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, eğitim kooperatifleriyle ilgili yaptığı açıklamada, dünya uygulamalarına bakıldığında, ortalama eğitim süresinin 11-12 yıl veya daha üzerindeyken Türkiye'de yetişkin nüfusun ortalama eğitim süresinin 6 yıl civarında olduğunu kaydetti. Okullaşma oranında ilköğretim düzeyinde yüzde 98'lere, ortaöğretim düzeyinde yüzde 70'lere yaklaşıldığını, yükseköğretim düzeyinde ise yüzde 33'lere ulaşıldığını belirten Yazıcı, bu ilerlemeye rağmen halen eğitim sisteminin gelişime açık olduğunu, kooperatifler yoluyla daha çok adımlar atılacağını ifade etti. Bakanlık olarak eğitim kooperatiflerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlığımız kayıtlarına göre eğitim kooperatifi adı altında kurulu bulunan 21 adet faal kooperatif bulunmaktadır. Bu kooperatifler daha çok akademik personel ve öğretmenler tarafından kurulmaktadırlar. Bu kooperatifler; ortakları ile diğer özel ve tüzel kişilerin eğitim-öğretim ve araştırma gereksinimlerini karşılamak için özel eğitim kanunlarına uygun olarak her derecede ve türde eğitim kurumları açmak, işletmek, araştırma ve incelemelere imkân sağlamak amaçlarıyla kurulmaktadır." Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkaran düzenleme ile toplam nüfusun ortalama eğitim yılının artırılması ve okullaşma oranındaki bölgesel farklılıkların azaltılmasının hedeflendiğini belirten Yazıcı, bu hedefe ulaşma noktasında kooperatif girişim modeli ile kurulacak okulların önemli bir katkısı olacağını vurguladı. Bakan Yazıcı, yeni eğitim sisteminin sorunlarının aşılmasında kooperatif ortaklık modelinden daha etkin yararlanılması gerektiğini belirterek, "Bunun için vatandaşlarımızı kooperatif ortaklık modeli çerçevesinde eğitim kooperatifi kurmaya davet ediyorum." dedi.

Zaman