Kooperatiflere ilgi azalıyor

Kooperatiflere ilgi azalıyor

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Şaban Baş, 2000 yılında 39 bin kooperatifte 1 milyon 700 bin üye bulunurken, günümüzde kooperatif sayısının 32 bine, üyenin ise 1 milyon 300 bine düştüğünü söyledi.
Baş, yaptığı açıklamada, ekonomik ve sosyal hayatın en önemli aktörlerinden biri olan kooperatiflerin zor dönemden geçtiğini, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.


Bunun en somut göstergesinin sürekli geriye gidişi gösteren istatistiki rakamlar olduğunu ifade eden Baş, "2000 yılında 39 bin kooperatifte 1 milyon 700 bin üye vardı. Oysa şimdi kooperatif sayısı 32 bine, üye sayısı da 1 milyon 300 bine düştü" dedi.


Baş, kooperatifleri ilgilendiren ve kaldırılan vergi muafiyetlerinin yeniden sağlanmasını, konut yapı kooperatiflerine üst kuruluşlar aracılığıyla imarlı kentsel arsa ve toplu konut kredisi verilmesini, bu sayede kent ve konut sektöründe etkin hale gelmelerinin sağlanmasını istedi.


Sektörde, TOKİ'nin hakim olduğunu ileri süren Baş, şunları söyledi: "Sektördeki  TOKİ  tekelleşmesi kırılmalıdır. Çünkü bu durum kooperatiflerin mağduriyetine yol açmıştır.


Ayrıca, kooperatiflerle, yerel yönetimler ve hükümet arasında işbirliği sağlanarak ülkenin konut ve sağlıklı kentsel çevre ihtiyacı karşılanmalıdır.


Türk Ticaret Kanunu ve yapılmak istenen diğer mevzuat değişikliklerinin hazırlanması sürecinde de kooperatiflerin görüşleri alınmalıdır. Kooperatifçilik ilkelerine aykırı düzenlemelerden kaçınılmalıdır.


Bunların yanı sıra tenzilatlı satışları düzenleyecek yasa da kısa sürede çıkarılmalıdır."


Emlak ve emlakçılık sektörünün acilen bütün tarafların haklarını koruyacak yasaya kavuşturulması gerektiğini ifade eden Baş, bunun yetki ve sorumluluk açısından olduğu kadar alım satımlarda her iki tarafın da menfaatlerinin korunması açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.