Korer Yapı İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Korer Yapı İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Korer Yapı İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Eremin Ozan Korun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 26 Ekim'de Sarıyer'de kuruldu.


Korer Yapı İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Eremin Ozan Korun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 26 Ekim'de Sarıyer, Çayırbaşı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi, Bahçeköy Caddesi'nde kuruldu. 


Korer Yapı İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak.  2. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 3. Fayans, yer karosu, lavabo, tuvalet, banyo küveti, armatür, su bataryaları gibi banyo ve mutfak aksesuarlarının üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 4. Yapı işleriyle ilgili, her türlü malzemelerin alet, edevatının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 5. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  6. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  7. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  8. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılaninşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  9. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  10. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleriyapmak.  11. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.  12. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.  13. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.  14. Her türlü bina, büro, tesisve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  15. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boruhattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 16. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  17. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 18.  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir,  ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 19.  Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesisedebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 


Korer Yapı İnşaat Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Sarıyer, Çayırbaşı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi, Bahçeköy Caddesi, 62