Koronavirüs apartman genel kurulu toplantılarını da erteledi!

Koronavirüs apartman genel kurulu toplantılarını da erteledi! Koronavirüs apartman genel kurulu toplantılarını da erteledi!

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat maliklerince kurulan ve yönetilen apartman genel kurulu toplantıları koronavirüs nedeniyle ertelendi....Apartmanın yönetimi ile ilgili yasal esaslar Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanun gereğince, anagayrimenkul, kat malikleri kurulu tarafından yönetiliyor ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre apartman genel kurulu toplantısı

Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Toplantılar ertelendi

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanıyor. Ancak Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle apartman genel kurulu toplantıları ertelendi. 

Apartman yıllık olağan genel kurul toplantısı yönetmeliği!