Kredi yapılandırma işlemleri zimmet suçu oluşturmayacak!

Kredi yapılandırma işlemleri zimmet suçu oluşturmayacak!Bankaların, batık kredileri yapılandırması, ek kredi vermesi, taksitlendirme gibi işlemleri artık zimmet suçu olarak sayılmayacak.


OHAL kapsamında dün çıkarılan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bankaların bankacılık usül ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama işlemleri artık suç olmaktan çıkarıldı. Bu düzenleme geçmişte batık kredilerin önüne geçilmesi için getirilmişti. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) açıklamasında, yapılan değişiklikle belirsizlik ve tereddütlerin ortadan kaldırıldığını belirterek, artık uygun koşullarda kredi vermenin ve yapılandırmanın zimmet suçu olmadığının açıkça düzenlendiği vurgulandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ise, uzun süreden beri bankacılık sektöründe kredi kullandırılırken imza yetkisi olanlar arasında zimmet konusunda birtakım tereddütler olduğunu hatırlatarak, “Bu endişeleri ortadan kaldırıldı ve bunun zimmet olmayacağı netleştirildi” açıklamasını yaptı.     


2005’TE GETİRİLMİŞTİ

Zimmet düzenlemesi 2005 yılında çıkarılan 5411 sayılı yasanın 160’ıncı maddesi ile getirildi. Yasaya göre; kendisine devredilmiş koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu parayı kendi zimmetine geçiren banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları 6 yıldan 12 yıla kadar, zimmetin açığa çıkmaması için hileli davranışların işlenmesi halinde de 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası veriliyordu. TMSF’ye devredilen bankalarda ise zimmet suçuna, 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyordu. Bu madde ile özellikle kredilerin yeniden yapılandırılması ve arkasından kredinin batması halinde bankacılar hapis cezası ile karşı karşıya kalıyorlardı. Resmi Gazete’de yapılan düzenleme ile söz konusu 160’ıncı maddenin sonuna, “Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz” cümlesi eklendi. Bu düzenleme ile daha çok bir kredinin yeniden yapılandırılmasından sonra batık hale gelmesi halinde hapis cezası ile karşı karşıya kalan bankacıları rahatlatması bekleniyor. Bankacılık çevreleri özel bankalarda kredi komitelerinin olduğunu, belli bir likitin üstündeki kredilerde genel müdür gibi yöneticilerin de imzasının arandığını belirterek, düzenlemenin daha çok kamu bankalarında etkili olacağının tahmin edildiğini ifade ettiler.


BELİRSİZLİK KALKTI

Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada ise değişiklikle kredi kullandırma ve yapılandırmada yaşanan belirsizliğin ortadan kalktığını belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Düzenleme zimmet suçuna ve cezalandırılmasına ilişkin bir değişiklik getirmemiştir. Yapılan değişiklikle kurallara uygun kredi kullandırmanın ve yapılandırmaların zimmet suçu olmadığı açıkça düzenlenmiştir. Bu sayede uygulamada farklı yorumlamalardan kaynaklanan ve çok ciddi sorunlara neden olan belirsizlik ve tereddüt ortadan kalkmıştır. Bankacılıkta kredi ve ek kredi kullandırma, temdit etme, taksitlendirme, teminata bağlama veya diğer yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemlerinin bankacılık mevzuat ve ilkelerine uygun olsa da zimmet suçunun oluşabileceğine ilişkin yorumlamaların önüne geçilmiştir. Değişiklik bankaların ve bankacıların bankacılık mevzuatına, doğru risk yönetimi ilke ve prensiplerine ve uluslararası iyi düzenlemelere uygun hareket etmeye devam edeceklerini teyit etmektedir.”


YENİ İSTİHDAMA FON DESTEĞİ

KARARNAMEYLE getirilen bir düzenlemeyle de şubat ayından itibaren işe alınan her yeni kişi için işverene 660 TL’lik prim desteği sağlanacak. Buna göre, 2016 Aralık ayına göre çalışan sayısını arttıran işverene yıl sonuna kadar, günlük 22.22 TL’lik destek verilecek.


Böylelikle asgari ücretli bir çalışanın işverene normalde maliyeti 2 bin 88 TL olurken, teşvikle bu rakam bin 428 TL’ye inecek. Bir başka deyişle, yeni alınan asgari ücretli bir çalışan sadece maaşı ödenerek istihdam edilebilecek. Bu destek, primlerden mahsup edilerek verilecek. Kaynağı ise son dönemdeki tüm teşvik düzenlemelerin kaynağı olan işsizlik sigortası fonu olacak. Düzenlemenin esaslarını da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirleyecek.


Aynı şekilde yeni alınan işçiler için asgari ücrete göre hesaplanacak ve asgari geçim indiriminden sonra geçerli olacak gelir vergisi de terkin edilecek. Bir başka deyişle, asgari ücret tutarında gelir vergisi ödenmeyecek.


ESKİ PATRONLAR DA YARARLANABİLECEK

DÜZENLEME ile geçmişte zimmet, temdit davalarından yargılanan eski banka patronları da yararlanabilecek. Toprakbank, İktisat, Kentbank davalarının avukatı Turgut Tavşanoğlu, düzenlemede ‘temdit’ (yenileme) ifadesi yer aldığı için Mehmet Emin Karamehmet’in karardan olumlu şekilde etkileneceğini belirtti. Tavşanoğlu, Karamehmet’in halen Yargıtay’da devam eden temdit davası olduğunu anımsattı. Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesi nedeniyle yeni yapılan düzenlemeden eski banka patronlarının yararlanabildiğini anlatan Tavşanoğlu, buna karşılık Erol Aksoy ile Ali Balkaner’in doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığını, ancak onlar için itiraz yolunun açıldığını bildirdi. Tavşanoğlu, KHK’da, “Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma” ifadesinin yoruma açık olduğunu savunarak, “Ben bankacılık kurallarına uygun diye düşünürken mahkeme uygun değil diyebilir. Erol Aksoy’u etkileyip etkilemeyeceğini göreceğiz” dedi. Tavşanoğlu, Cem Uzan’ın da düzenlemeden yararlanmasının zor gözüktüğünü belirterek, “Bu haliyle de yoruma açık. Mahkeme bankacılık mevzuatına uygun değil derse yine muallak kalır” dedi. 


Hürriyet


Haber Vatan'da şu şekilde yer aldı


Bankaların, ek kredi ve taksitlendirme gibi işlemlerle kredileri yeniden yapılandırmalarına ilişkin işlemleri yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile zimmet suçu olmaktan çıkarıldı.


Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "687 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına dair KHK"nın dördüncü maddesinde, "Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz" denildi.


Vatan


Haber Star'da şu şekilde yer aldı


Bankaların kolay kredi vermek bir süredir talep ettiği ‘zimmet’ maddesinde değişikliğe gidildi. Bankacılık Kanunu’na eklenen fıkra ile bankacılık mevzuatıyla, bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçu olmaktan çıkartıldı. Finans sektörünün rahat kredi kullandıramamasının önündeki en önemli engel ‘zimmet suçu’ olarak kabul ediliyordu. Banka yönetimi de kullandırılan krediden sorumlu oluyordu. Örneğin 100 TL alınan bir kredi firmanın sıkıntı çekmesi halinde faiziyle 120 TL’ye çıktığında müşterinin 10 lirasının silinmesi ve yeniden yapılandırılmasını talep etmesi halinde menfaat tanımı yapılarak bankacıya zimmet suçu çıkarılabiliyordu.


DEMOKLAS’İN KILICIYDI

Star’a konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, banka müdürleri ile imza yetkili kişileri kredi kullandırımlarında rahatlatacak bir husus olacağını belirterek “Bazı bankacıların ‘Böyle bir madde var bizim bundan başımız ağrır mı’ diye tereddütteydi. Bu düzenleme rahatlatacak” dedi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise “Zimmet düzenlemesi tıpkı Demokles’in kılıcı gibi sektörün üzerinde ek bir endişe yaratıyordu. Bu anlamda bir rahatlama getirecektir” dedi. Başbakan Binali Yıldırım geçen ay yaptığı açıklamada 2001 krizi sonrası çıkarılan ‘zimmet’ maddesinin esnetileceğini, böylece krediye ulaşımda ekstra bir rahatlama yaşanacağını açıklamıştı.


Star


Haber Takvim'de şu şekilde yer aldı


Bankacıların kredi verirken ve borç yapılandırırken kılı kırk yardığı zimmet suçu esnetildi. Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile usulüne uygun kredi ve yapılandırmalarda zimmet suçlaması yapılmayacak. Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemlerinde zimmet suçlaması yapılamayacak. Özellikle yeniden yapılandırmada zimmet suçunun esnetilmesinin sektörü rahatlatacağını belirten analistler, bunun yanı sıra kredi işlemlerinde taşınan varlıkların da teminat olarak gösterilebilmesinin önünün açılması ile, bankaların kredi hacminin artmasını bekliyorTakvim