Kristal Proje Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kristal Proje Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kristal Proje Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kristal Proje Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi, Cüneyt Güldamlası, Ramazan Yavuz, Fatih Çolak ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 22 Ocak'ta Beylikdüzü, Beylikdüzü Organizasyon Sanayi Bölgesi Mahallesinde kuruldu.Kristal Proje Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi, Cüneyt Güldamlası, Ramazan Yavuz, Fatih Çolak ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 22 Ocak'ta Beylikdüzü, Beylikdüzü Organizasyon Sanayi Bölgesi Mahallesinde kuruldu. 


Kristal Proje Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi iş konusu; EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ 1. Başta konut ve iş yeri olmak üzere her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, endüstriyel yapılar, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman,işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak,kiraya vermek, işletmek; kat karşılığı anlaşmalarda aracılık hizmeti vermek,kentsel dönüşüme uygun alan, bina ve parseller bütünlüğünde, ada bazlı çalışmalar yapmak ve bununla ilgili aracılık hizmeti vermek, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, eksper hizmetlerinde bulunmak, gerektiğinde projelendirmek. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek ve ipotekleri fek etmek. Danışmanlık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunmak. 2. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapmak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek. Tapu dairelerinde  gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhis, taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek. 3. Lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın almak, satmak,kiralamak, finansal kiralama yapmak, yahut kiraya vermek, yurtiçinden ve yurtdışından teminatlı veya teminatsız  kat her türlü borç almak. 4. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit kıymet,tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis etmek, feketmek. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilmek, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin vermek, bu ipoteklerin terkinini talep etmek, her türlü kefalet ve teminat vermek. 5. Şirket konusu ile ilgili piyasa araştırması yapabilir pazarlar ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak yabancılara mülk satışı ile ilgili tüm aracılık ve danışmanlık faaliyetlerini yapar, 6. Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların,sitelerin dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakım faaliyeti ve kullanıma ilişkin işlemler, teknik ve spesifikasyonlar çerçevesinde dahili düzenleme, dekorasyon, onarım ve değişikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili düzenlemelerin hazırlanması gayrimenkullere ait birimlerin kiralanması,her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yapmak, 7. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi, panayır, toplantı, konser ve konferanslara katılabilir, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir. İşletme personel yetiştirmek maksadı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğitim çalışmaları yapabilir. 8. Firmanın iş konuları hakkında eğitim almak ve eğitim vermek, sertifika almak ve sertifika vermek, sınavlara tabii tutmak.  İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 


Kristal Proje Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Ticaret Limited Şirketi adres: Beylikdüzü, Beylikdüzü Organizasyon Sanayi Bölgesi Mahallesi, Hürriyet Bulvarı Asf.Batı Plaza 10/10