Krizde satılan gayrimenkule vergi kolaylığı

Krizde satılan gayrimenkule vergi kolaylığı Krizde satılan gayrimenkule vergi kolaylığı

Ekonomik kriz, her geçen gün etkisini daha çok artırıyor.Özellikle borcu olan firmalar çok zor durumdalar. Döviz cinsinden borcu olanlar ise en kötü durumda olanlar. Bir yandan "kur artışı" nedeniyle TL cinsinden borçları yüzde 30 civarında artı. Diğer yandan da piyasalardaki "durgunluk" nedeniyle, gelirleri azaldı.

Bu aşamada bazı firmalar "Aman ne olur ne olmaz, şubatta, martta kur biraz daha yükselirse iyice perişan oluruz, elimizdeki gayrimenkulleri satıp, borçları ödeyelim" diye çırpınıyorlar.

Gayrimenkul piyasasındaki durgunluk ve fiyatların düşmesi de satmak isteyenler için ayrı bir sorun.

VERGİ AVANTAJI

Gayrimenkullerini satacak olan şirketlere, tanınan bir "vergi kolaylığı" var. Şu kriz döneminde, hiç değilse onu açıklayıp, biraz moral verelim.

Şirketlerin, 2009 yılında satacakları gayrimenkullerde, önemli bir vergi avantajı var.

Satıştan doğan kazancın, yüzde 20'si yerine yüzde 5'i kadar, "Kurumlar Vergisi" ödeyebilecekler. Bu satışın yüzde 18'lik KDV'si ise hiç ödenmeyecek.
Avantajdan yararlanabilmek için 5 koşul aranıyor.

1- Gayrimenkulün, en az iki tam yıl şirketin aktifinde kayıtlı olması,

2- Kurumlar Vergisi mükellefi olunması,

3- Gayrimenkul ticareti ile uğraşılmaması,

4- Gayrimenkulün, satış suretiyle devir ve tesliminin yapılması,

5- Satıştan doğan kazancın, beş yıl süre ile ayrı bir fon hesabında gösterilmesi ya da sermayeye ilave edilmesi gerekiyor (KVK Md. 5 (1) e).

Örnek : Bir anonim şirketin, 2006 yılında 500 bin TL'ye aldığı ve şirketin aktifine kaydettiği gayrimenkul, 2009 yılında 3 milyon TL'ye satılmıştır.

Bu durumda, yaklaşık 2 milyon 500 bin TL kazanç doğuyor.

Bu kazancın, normal Kurumlar Vergisi, 500 bin TL.

Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca, kazancın yüzde 75'i, vergiden müstesna tutulup, kalan 625 bin TL üzerinden yüzde 20 yani 125 bin TL Kurumlar Vergisi ödenecek.

125 bin TL'lik bu vergi de, toplam satış kazancı olan 2 milyon 500 bin TL'nin, yüzde 5'ine isabet ediyor.

Şirketin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulün satışında yukarıdaki ilk 4 koşulun varlığı halinde, "KDV İstisnası" uygulanıyor. Burada KDV istisnası yönünden kurumlar vergisinden farklı olarak, beşinci koşul yani kazancın sermayeye ilavesi ya da beş yıl süreyle ayrı bir fon hesabında gösterilme zorunluluğu da aranmıyor (KDV Kanunu Md. 17/4-r).

Gümrük borcuna 18 aylık nefes alma kolaylığı

GÜMRÜK idarelerine borcu olduğu halde ödeyemeyenlere, ciddi bir kolaylık sağlandı. Gümrük Müsteşarlığı'nın konu ile ilgili tebliğine göre;

6 Ocak 2009 itibariyle, süresinde ödenmemiş olan, gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen (kaçakçılık fiilleriyle ilgili suç ve kabahatlerden doğan vergi ve cezalar hariç) tüm kamu alacakları, tecil ve taksitlendirme kapsamına alındı.

Borcu olanların, borcu dondurulacak ve 18 aylık ödeme süresi tanınacak. Bu süre zarfında yıllık yüzde 3, 18 aya da toplam yüzde 4,5 "tecil faizi" uygulanacak.

Ödeme kolaylığından yararlanmak isteyenlerin 2 Şubat 2009 günü çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. (Tebliğin tam metni için Bkz. www.yaklasim.com)

Şükrü Kızılot/ Hürriyet